AkkerbouwAchtergrond

Contractprijzen voor fritesaardappelen stijgen

De contractprijzen voor aardappelen stijgen. McCain en Aviko Potato verhogen de contractprijzen met 50 cent tot €?1,30. Farm Frites doet er 70 cent tot €?1,30 bij.

Bij Lamb Weston Meijer is dat 50 cent tot € 1,50. De verhogingen hangen af van ras en leveringstijdstip.

Een verhoging is nodig, zegt Han van den Hoek, directeur Grondstoffen bij McCain. ”De teeltkosten stijgen. De graanprijzen zijn hoger dan vorig jaar en telers zijn zich sinds de laatste oogst meer bewust van het risico dat de aardappelteelt kan hebben. Het afsluiten van contracten gaat stroever dan andere jaren.”

Manager Cees Rozendaal van Farm Frites bevestigt dat er meer discussie is met telers. ”Maar voor ons is het lastig. We contracteren nu aardappelen maar kunnen niet voorspellen hoe onze afzetmarkten zich ontwikkelen.”

De huidige hoge aardappelprijzen spelen een ondergeschikte rol bij het verhogen van de contractprijzen, zegt John Wiskerke, directeur Grondstoffen bij Lamb Weston Meijer. ”De export is de aanjager van de hoge prijzen. Het is de vraag of dat volgend seizoen ook zo is. De verhoging komt door de hogere teeltkosten en de hogere prijzen die akkerbouwers kunnen krijgen voor granen, koolzaad en industriegroenten.”

Voor een goede kwaliteit Agria kan een teler bij levering in april 2012 bij Aviko Potato € 13,50 tot 14 euro ontvangen, zegt directeur Dick Zelhorst. ”Dat is als basis voldoende om aardappelen voor te telen. Naast de contracten zijn er andere vormen voor telers om de aardappelen te vermarkten.”
Bestuurder Meeuw de Bruijne van de VTA vindt de verhoging erg minimaal. ”Voor de oogst van 2010 varieerden de contractprijzen ruwweg van 8 euro tot € 12,50, afhankelijk van leveringstijdstip en ras. Dat was al een tamelijk laag prijsniveau. Als je bedenkt dat kunstmest en pootgoed duurder zijn geworden, is deze verhoging wel erg minimaal.”

Volgens De Bruijne kan een akkerbouwer nu 200 euro per ton tarwe krijgen voor de nieuwe oogst. ”Dan kun je met een klein risico toch wat verdienen. De aardappelteelt kent meer risico’s. Dat heeft de laatste oogst wel geleerd. Daar moet een hogere contractprijs tegenover staan.”

Ondanks de verhoging blijven de contractprijzen onder de kostprijs, stelt bestuurder Keimpe van der Heide van de NAV. ”De kosten voor kunstmest, gewasbescherming en landhuur stijgen. Een teler heeft bij levering in april zo’n 15 tot 16 euro nodig.”

Beheer
WP Admin