RundveeAchtergrond

Consumentenbond-onderzoek storm in een glas water

Het Consumentenbond-onderzoek wijst wel op ESBL’s in rundvlees, maar gaat niet in op welke bacteriën de oorzaak zijn. De rund- en kalfsvleessector proberen elke vorm van besmetting van vlees tegen te gaan.

De publicatie van een onderzoek van de Consumentenbond naar ESBL’s op kalfs- en rundvlees hield de gemoederen afgelopen week bezig. Op 13 procent van het onderzochte rundvlees en op 40 procent van het onderzochte kalfsvlees zijn ESBL-bacteriën aangetoond. ESBL’s zijn door bacteriën geproduceerde enzymen die antibiotica kunnen afbreken.

Professor Dik Mevius, veterinair microbioloog bij het Centraal Veterinair Instituut (CVI), heeft zijn bedenkingen bij het onderzoek. “De Consumentenbond heeft wel ESBL-producerende bacteriën op vlees aangetoond, maar niet welke. Dat vraagt om een nuancering. Er zijn meerdere bacteriën die dergelijke enzymen kunnen vormen, maar niet elke bacterie is slecht. En de dominante humane variant is bij een onderzoek van het CVI en de voedsel- en warenautoriteit NVWA nog maar een enkele keer aangetroffen in 796 vleesmonsters”, legt  Mevius uit. Ook wijst hij erop dat de cijfers van de Consumentenbond niet stroken met de percentages die op 21 juni in de Maran-rapportage worden gemeld. Daaruit blijkt dat de werkelijke besmetting veel lager ligt.

De slachterijsector is hooguit wat geïrriteerd over de gang van zaken. Marc van der Lee, directeur communicatie van Vion, geeft aan dat zijn bedrijf een terugkoppeling vanuit de retail heeft gehad. Daaruit bleek dat geen van de monsters van bij Vion geproduceerd rundvlees positief was.

De Van Drie Group, Nederlands grootste kalfsvleesproducent, is verrast dat het onderzoek naar buiten is gebracht zonder enig overleg. “Wij hebben geen enkele terugkoppeling gehad, ik weet dus niet of er kalfsvlees van ons bij zat”, stelt directeur Corporate Communications Hennie Swinkels. Zowel Vion, Van Drie als de Paligroep doen regelmatig testen naar ESBL’s op vlees en vinden daarbij niets. De slachterijen houden de vinger aan de pols omdat het slachtproces en de verdere verwerking nooit 100 procent steriel is.

De Consumentenbond wees bij de publicatie van het onderzoek met een beschuldigende vinger naar het antibioticagebruik in de veehouderij. Het gebruik is ten opzichte van 2007 al meer dan gehalveerd, maar zou wat de Consumentenbond betreft nog verder aangescherpt moeten worden. De sector is volgens Mevius op de goede weg: “Elke terugdringing van het antibioticagebruik vermindert in ieder geval de prikkel tot resistentie bij ESBL-producerende bacteriën. Helemaal ESBL-vrij zal de veehouderij niet kunnen worden omdat de ESBL-vormende bacteriën overal om mens en dier aanwezig zijn. We moeten ook kijken naar nadere maatregelen om terugdringing van ESBL’s te realiseren. Dit kan bijvoorbeeld door ketengerichte hygiënemaatregelen in te stellen.”

De kalver- en rundersector starten dit najaar samen met de varkenshouderij, pluimveehouderij, overheid, bedrijfsleven en onderzoeksinstituten een vierjarig onderzoek naar de overdrachtsmogelijkheden en reductiemogelijkheden voor ESBL’s, Dat onderzoek richt zich zowel op de slachterij en verwerking als op de situatie op het veehouderijbedrijf.

Een overzicht van de prijzen voor vleesvarkens vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin