AlgemeenAchtergrond

Cono betaalt opnieuw beste voorschotprijs

Cono Kaasmakers houdt de voorschotprijs over de maand december gelijk aan die over november.

De leden ontvangen daarmee een netto prijs van €  31,32 per 100 kilo exclusief btw en met aftrek van PZ-heffing. Deze prijs geldt bij een jaarleverantie van 550.000 kilo melk. Per kilo vet betaalt Cono over december een bedrag van €  2,45 exclusief btw, per kilo eiwit betaalt Cono €  6,05.

De gemiddelde voorschotprijs van Cono over heel 2009 komt uit op een bedrag van €  27,18 per 100 kilo. Daarmee zet de Noord-Hollandse coöperatie bijna zeker opnieuw de beste voorschotprijs over het jaar neer. FrieslandCampina komt over 2009 uit op een gemiddelde voorschotprijs (garantieprijs) over 2009 van €  26,25 per 100 kilo. DOC Kaas betaalt gemiddeld €  22,63 per 100 kilo. Bel Leerdammer en Nemelco moeten de melkprijzen over december nog publiceren.

Cono kon dit jaar opnieuw een hoge melkprijs betalen dankzij de goede marktpositie van haar Beemsterkazen. Deze merkkazen raakten minder aangetast door de lage prijzen in de zuivelmarkt dan de gewone natuurkazen en de foliekazen. Mogelijk dat CZ Rouveen uiteindelijk toch nog iets meer gaat betalen dan Cono Kaasmakers, maar deze coöperatie heeft nog niet alle voorschotprijzen bekend gemaakt. Maar CZ Rouveen is geen pure koemelkverwerker. Dit bedrijf verwerkt ook veel geitenmelk. Daar staat tegenover dat Rouveen ook nog steeds goedkope foliekaas produceert. Cono doet dat niet. Dit bedrijf produceert enkel merkkaas. Zo bezien is het wel een flinke prestatie dat CZ Rouveen de melkprijs van Cono nog zou kunnen evenaren.

Hoewel de voorschotprijzen voor koemelk de laatste maanden een sterk herstel hebben getoond, is de gemiddelde (voor- schot)melkprijs over 2009, zoals die nu bekend is, behoorlijk lager dan over 2008. FrieslandCampina betaalt zo’n 9 euro per 100 kilo minder, bij Cono is het verschil ruim 7 euro per 100 kilo en bij DOC Kaas is het verschil ruim 8 euro per 100 kilo.

Beheer
WP Admin