AkkerbouwAchtergrond

‘Concurrentie wordt heviger’

Sinds kort is er een webshop gestart voor verkoop van gewasbeschermingsmiddelen. Het nieuwe bedrijf Spuitmiddel.nl heeft geen eigen magazijn.

Het koopt zijn middelen in bij bestaande middelenhandelaren en verkoopt het door via de webshop op het internetadres www.spuitmiddel.nl. De site vermeldt dat het bedrijf geen advies geeft. Hierdoor kan Spuitmiddel.nl de middelen voordeliger aanbieden dan de concurrenten. Voorwaarde voor levering is dat er vooraf betaald wordt.

De twee oprichters vinden het nog te vroeg voor een interview in de vakbladen. De handel is argwanend. Daarom een interview met Conno de Ruijter over de impact van de webshop. De Ruijter (40) is directeur van de stichting Certificatie Distributie in Gewasbeschermingsmiddelen (CDG). CDG is verantwoordelijk voor de uitgifte van certificaten om als bedrijf middelen te mogen verkopen.

Mogen spuitmiddelen eigenlijk wel via een webshop verkocht worden?

Ja, mits het bedrijf voldoet aan de voorwaarden van het CDG-certificaat die gesteld worden aan de verkoop van bestrijdingsmiddelen. Begin februari krijgt het nieuwe bedrijf bezoek van een keuringsinstantie, SGS of MPS Ecas, die controleert of het bedrijf aan alle voorwaarden voldoet. Borging is belangrijk. Belangrijk is bijvoorbeeld hoe geregeld is dat geen bestrijdingsmiddelen aan onbevoegden kunnen worden verkocht. Leveranciers mogen uitsluitend bestrijdingsmiddelen aan gebruikers meegeven die een spuitlicentie kunnen tonen. Dat moet ook geborgd zijn in de webshop, zodat niet een willekeurig iemand met het pasje van een ander middelen kan bestellen. Is alles goed geborgd, dan krijgt het bedrijf het CDG-certificaat.

De webshop geeft veel reuring onder bestaande handels.

Door fusies is de concurrentie de laatste jaren wat minder geworden. Dit initiatief vergroot de concurrentie. Het starten van een bestrijdingsmiddelenwebshop past in de huidige tijdsgeest. Het zal de ontwikkelingen in een stroomversnelling brengen. Bestaande bedrijven zullen ook verkoop via internet gaan ontplooien om concurrerend te blijven. Of het een goede ontwikkeling is? Daar oordelen we niet over. Het CDG kijkt alleen of alles volgens de regels verloopt.

Is dit het einde van de bestaande verkoopstructuur?

Dat denk ik niet. De gevestigde middelenhandel koppelt middelenverkoop meestal aan advies. Daar blijft behoefte aan, zeker bij nieuwe middelen. Ik denk niet dat telers hun volledige middelenpakket voortaan via internet gaan bestellen, maar misschien enkele middelen die via internet extra goedkoop blijken te zijn en waarvan ze de toediening van haver tot gort kennen.

Beheer
WP Admin