AlgemeenAchtergrond

Compleet bedrijf in Nedersaksen

In Noord-Duitsland, in de deelstaat Nedersaksen, staat een compleet melkveebedrijf te koop. De boerderij wordt verkocht inclusief 75 melkkoeien, 85 stuks jongvee, melkquotum en machines.

Op één van de schuren zijn in 2008 zonnepanelen geïnstalleerd. Deze installatie kan, inclusief de financiering, worden overgenomen. Duitsland loopt voor op Nederland met stimuleren van zonne-energie in de landbouw. De installatie is financieel aantrekkelijk voor boeren. De financieringslasten van de installatie worden volledig gedekt door de stroomopbrengst en overheidsvergoeding.

Het melkveebedrijf staat in de landkreis Rotenburg-Wümme (ROW), het district tussen de steden Bremen, Bremerhaven en Hamburg. De boerderij is 125 hectare, daarvan is 46 hectare eigendom, inclusief de ondergrond van de boerderij. Circa 8,5 hectare ligt rondom het bedrijf, de rest van de grond ligt binnen een straal van 1,5 kilometer. De grond die niet in eigendom is wordt gepacht. De bodem bestaat uit humeuze zandgrond op leem en is geschikt voor akkerbouw en grasland. Op dit moment wordt ruim 80 hectare gebruikt voor akkerbouwgewassen, zoals tarwe en gerst en voor de teelt van mais. De meeste percelen zijn gedraineerd.

Bij het bedrijf horen diverse stallen. De koeien staan in een ligboxenstal uit 1983. De stal telt 73 ligboxen en twee krachtvoerstations. De stal kan worden uitgebreid naar 120 ligboxen, aldus Ineke Borgman. Ze is met haar man al meer dan 20 jaar melkveehouder in Duitsland en daarnaast actief als emigratiebegeleider voor Nederlandse boeren die naar Duitsland emigreren. De koeien op dit melkveebedrijf worden nu gemolken in een 2 x 6 visgraat melkstal van WestfaliaSurge. Dat kan een 2 x 10 melkstal worden.

De oorspronkelijke landbouwschuur uit 1963 is omgebouwd tot kalver- en jongveestal. Hierin kunnen nu 35 kalveren in groepshokken op stro. De kalveren worden gevoerd met een kalverdrinkautomaat. Het oudere jongvee staat nu in een ligboxenstal bij de buurman, maar indien gewenst kan dat ook op het eigen bedrijf worden ondergebracht. Op het bedrijf staat namelijk ook nog een stal die nu gebruikt wordt voor meststieren. Daarnaast is er nog een machineberging (1967) van 10 bij 30 meter.

Bij de boerderij hoort een ruime, vrijstaande woning. Het huis is gebouwd in 1971. Op de begane grond zijn een woonkamer, woonkeuken, slaapkamer en een badkamer. Op de eerste verdieping zijn vier slaapkamers en een badkamer. De vraagprijs voor dit melkveebedrijf is 1,5 miljoen euro. Daarbij zijn het melkquotum van circa 690.000 kilo, de veestapel, machines en
EU-toeslagrechten inbegrepen. Het melkveebedrijf staat in de regio Elbe-Weser-Dreieck, op ongeveer 1,5 uur rijden van de Nederlandse grens.

Meer informatie: Ineke Borgman, 0049 – 49 21­ 61 246 of 0049 – 170-810 78 54, www.duitse­boerderijen.nl

Beheer
WP Admin