Schade aan bietenblad. - Foto: Mark Pasveer AkkerbouwNieuws

Commissie kritisch op uitzondering neonicotinoïden

De Europese Commissie wil landen die op onterechte gronden neonicotinoïden toestaan in de bietenteelt een verbod opleggen.

Dat meldt Europees commissaris Stella Kyriakides (Gezondheid en Voedselveiligheid) in antwoord op parlementaire vragen van de Franse sociaal-democraat Eric Andrieu.

Landbouwkundige noodaak

Kyriakides meldt dat tien lidstaten herhaaldelijk noodvergunningen hebben verleend voor het gebruik van de insectenbestrijdende neonicotinoïden in suikerbieten, ondanks het Europese verbod dat in mei 2018 is ingesteld. Lidstaten hebben de mogelijkheid om, uit landbouwkundige noodzaak, bij uitzondering niet-toegelaten middelen toe te staan. De vraag is of er werkelijk sprake is van landbouwkundige noodzaak in alle situaties. In Litouwen en Roemenië was daarvan volgens Kyriakides geen sprake. Zij bekijkt of ook in andere landen ten onrechte gebruik gemaakt is van de uitzonderingsbepaling. Ze wil ook de Europese Voedselveiligheidsautoriteit laten kijken naar de rechtmatigheid van de uitzonderingen.

Nog geen melding van Frankrijk

Hoewel het Franse parlement heeft bepaald dat de komende drie jaar noodvergunningen voor neonicotinoïden kunnen worden afgegeven, had Frankrijk tot begin oktober bij de Europese Commissie nog geen melding daarvan gedaan. Lidstaten moeten bij de Europese Commissie melden, dat ze een uitzondering op de Europese regels toestaan voor specifieke situaties.

Beheer
WP Admin