AlgemeenAchtergrond

Commissie komt met advies toekomst pensioenen

Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) krijgt vandaag suggesties aangereikt om met de vergrijzing het pensioenstelsel overeind te houden.

De voorstellen komen van de commissie Toekomstbestendigheid Aanvullend Pensioenregelingen, die onder leiding staat van professor Kees Goudswaard en door Donner is ingesteld.

Donner wil dit jaar besluiten hoe pensioenen meer veiliggesteld kunnen worden. De minister heeft daarvoor al twee andere commissies, onder leiding van professor Jean Frijns en voormalig CPB-directeur Henk Don, om advies gevraagd. Die hebben onder meer gewaarschuwd voor risico’s en te hoge verwachtingen in de beleggingen door de fondsen.

Door de vergrijzing nemen voor pensioenfondsen de verplichtingen toe om geld uit te keren aan gepensioneerden. Hierdoor hebben de fondsen minder speelruimte om schokken op de financiële markten op te vangen. Pensioenfondsen zijn nu ook nog druk bezig met herstelplannen om hun buffers die door de financiële crisis zijn geslonken, te repareren.

Beheer
WP Admin