AkkerbouwAchtergrond

Collectiviteit pools ter ziele

Pools waren voorheen collectief, maar in slechte jaren worden pools individueler.

Het poolprijzenonderzoek uien is elk jaar een flink karwei. Het is niet even simpel presenteren van de door pools gepresenteerde prijzen. Vaak worden weeg-, pool- en transportkosten van de poolprijs afgetrokken. Zo kan de werkelijke poolprijs euro’s lager zijn dan de gepresenteerde. Het Boerderij-poolprijzenonderzoek maakt vergelijken van de pools mogelijk. Dit jaar geeft het klassement een geflatteerd beeld. De kwaliteit van de Nederlandse ui was slecht. Veel partijen hadden tarragehaltes van 12 à 13 procent, of zelfs meer.

Normaal is een pool coöperatief. Of telers nu superuien hebben of matige die nog net binnen de specificaties vallen, ze krijgen dezelfde basispoolprijs. Natuurlijk wordt de teler met matige uien wel gekort met tarraboetes.

Het collectief is een basisprincipe van de pool. Flevo Onions en Van Meir bleven dit principe trouw. Maar in een jaar met slechte uien blijken soms nieuwe principes te gelden. PPA en Wiskerke straften telers met slechte uien af met een korting boven op de standaard tarrakorting. Zo kan het dat een teler met slechte uien bij PPA en Wiskerke er minder voor ving dan eenzelfde teler bij Van Meir of Flevo Onions. Dat komt niet tot uiting in het klassement.

De poolbeheerders gaven aan dat telers tevreden waren over het resultaat en de wijze van extra korten, ondanks de individuele kortingen. Ook Boerderij sprak telers. Die waren echter allesbehalve tevreden.

Toch roeren de meeste telers met extra kortingen zich niet in de poolvergadering. Vaak uit gêne. Het vergt moed om in een volle zaal uit te spreken dat je slechte uien hebt en het er niet mee eens bent. De meeste ontevreden telers houden zich gedeisd. Poolcommissies hebben het in zulke vergaderingen daarom vaak vrij makkelijk. Het Boerderij-poolprijzenonderzoek haalt dit jaar wellicht niet alle verschillen boven water, het geeft telers wel handvatten om de komende jaren krachtiger tegen poolcommissies te kunnen ageren.

Beheer
WP Admin