AlgemeenAchtergrond

Coforta wil CO2-uitstoot aardwarmteteelt berekenen

Coforta (the Greenery) wil de CO2-uitstoot laten uitrekenen van energiezuinige teeltsysteemen als bijvoorbeeld met aardwarmte.

Daarvoor wil de afzetorganisatie een milieu-onderzoeksbureau het bestaande berekeningsmodel voor de glastuinbouw laten aanpassen.

De sector investeerde al in een model om de CO2-uitstoot (carbon footprint) voor tuinbouwbedrijven te meten volgens internationale maatstaven. Dat voorziet echter niet in de meting van innovatieve teeltsystemen. Hiervoor doet Coforta een subsidie-aanvraag bij het Productschap Tuinbouw, blijkt uit stukken. Het PT denkt dat inzicht in de CO2-winst een stimulans kan zijn voor implementatie van deze systemen.

The Greenery wil de meest duurzame telers in kaart brengen. Het onderzoek moet voor de sector beschikbaar komen.