AkkerbouwAchtergrond

Co-existentie steeds legere belofte

De richtlijn voor co-existentie stelt niets voor. Want wat voor voorbeeld gaat hiervan uit als zelfs de overheid het convenant direct aan haar laars lapt?

Weer een bewijs dat de richtlijn voor co-existentie niets voorstelt. Die richtlijn stelt dat gangbare of biologische en genetisch gemanipuleerde producten naast elkaar moeten kunnen bestaan. Enige tijd geleden maakte het ministerie Vrom per advertentie in de landelijke dagbladen bekend dat Monsanto en Pioneer veldproeven gingen doen met genetisch gemodificeerde gewassen. De percelen liggen verspreid door heel Nederland, de dorpen werden met name genoemd.

Boerenfatsoen

Maar waar liggen ze precies? Worden hierbij wel de regels van het boerenfatsoen gevolgd? Afgelopen jaar werd een convenant aangenomen waarin werd gesteld dat iedere GGO-teler zijn buurman moet inlichten en bij nalatigheid verantwoordelijk gesteld kan worden. Monsanto en Pioneer ontspringen de dans blijkbaar: omdat het ‘maar’ om veldproeven gaat, hoeven ze hun perceel niet te melden. Hierbij is het convenant dus een lege huls geworden. Er is altijd wel een reden om de teelt niet te melden.

Avebe

Erger wordt het in het geval van Avebe. Die gaat zogenaamde klasse III-veldproeven aanleggen van in totaal 65 hectare groot. Omdat het ook hier niet om teelt in de boerenzin gaat, wordt door Vrom geen enkele beperking gesteld om genetische vermenging met omliggende aardappelvelden te voorkomen. Bovendien was voor eventuele bezwaren maar 1 week de tijd.

Naïef

De reden zal wel gezocht moeten worden in de naïeve overtuigdheid van de onderzoekers. Aardappels kruisen nooit zo ver over de sloot, schijnt men te denken. Wie beweert dat de transgene aardappelen genetisch net zo stabiel zijn als de traditionele aardappelen? Wie garandeert dat de transgene aardappelen gescheiden blijven van de voedselcyclus van mens en dier? En wat voor voorbeeld gaat hiervan uit als zelfs de overheid het convenant direct aan haar laars lapt?

Probleem

Het probleem met de onderzoekers is juist dat ze zelf niet ver over de sloot denken. Ze verzinnen studeerkamersnufjes die in een laboratorium thuishoren, niet in het milieu. De invulling die zij en de overheid aan co-existentie lijken te geven is: veeg met het convenant uw achterwerk af, ontken elke wetenschappelijke twijfel en zet blind in op ontwikkelingen die in de toekomst, dwars tegen de co-existentierichtlijn in, nooit gescheiden kunnen blijven van gangbare/biologische producten.

Beheer
WP Admin