AkkerbouwAchtergrond

Clarmarin splijtzwam

Pootgoed niet beregenen met oppervlaktewater heeft bruinrot uitgebannen.

Moet de nieuwe Voedsel en Warenautoriteit (nVWA) het middel Clarmarin nu wel of niet toelaten in pootgoed? Deze vraag splijt de sector in expliciete voor- en tegenstanders, zo blijkt uit een poll van Boerderij. Clarmarin is een ontsmettingsmiddel dat bruintrotbacteriën in oppervlaktewater doodt. Aardappelen, met name pootgoed, kunnen dan weer met oppervlaktewater beregend worden. Nu is het beregenen van pootgoed met oppervlaktewater verboden.

Consumptie- en zetmeelaardappelen met oppervlaktewater beregenen mag alleen buiten de ‘bruinrotgebieden’ (gebieden waar de nVWA de bruinrotbacterie al eens in het water aantrof). In gebieden waar bronwater te zout is kúnnen aardappelen vaak niet beregend worden. Dus is er meer kans op bijvoorbeeld schurft. Vooral voor telers in Friesland, waar schurft een probleem is, is Clarmarin een uitkomst.

De apparatuur waarmee Clarmarin wordt toegediend is goed beveiligd, volgens de leverancier. Is het middel op, dan stoppen installatie en haspel. Maar de beveiliging is niet onfeilbaar, concludeert Boerderij nadat het verschillende scenario’s voorgelegde aan de fabrikant. Door menselijk falen, zoals het vergeten of te laat aanzetten van de installatie of het niet doorspoelen van de haspel, bestaat de kans dat met bruinrot besmet water op de aardappelen terechtkomt.

De fout van een individu kan grote gevolgen hebben voor de pootgoedsector. Wordt bruinrot in pootgoed aangetroffen, dan krijgt het imago van het Nederlandse pootgoed in het buitenland een flinke knauw.

Moeten we het collectieve voordeel van een bruinrotvrij pootgoedimago in de waagschaal stellen voor het individuele voordeel van enkele telers? Bruinrot komt al jaren niet meer voor in pootgoed, dankzij het beregeningsverbod. Dat is een groot goed. Het opbouwen van een goed imago kost jaren. Het kapot maken ervan kan in een ogenblik.

Meer informatie over de aardappelprijzen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Fritesaardappelen
  • Aardappelvlokken
  • Exportaardappelen
  • Pootgoed
  • Tafelaardappelen
  • Voeraardappelen
  • Beheer
    WP Admin