AkkerbouwAchtergrond

Cichoreiverwerker Sensus wil vertrouwen telers terugwinnen

Door beter te communiceren wil cichoreiverwerker Sensus het vertrouwen van teleurgestelde telers terugwinnen. Dat zeggen directeur Iwan Blankers en manager agrarische zaken René Schunselaar. ”Hopelijk leidt het huidige teeltseizoen en de volgende contractvoorwaarden tot een beter gevoel onder telers.”

Een contractprijsverlaging van 2 euro, een areaalkrimp van een kwart en een verhoging van tarra- en transportkosten. Cichoreitelers worden niet blij van de contractvoorwaarden die Cosun-dochter Sensus voor dit seizoen bood. Het areaal voor 2011 werd in het najaar van 2010 gecontracteerd. Daarbij waren er opmerkingen te horen over de prijsverlaging en areaalreductie. Toen de oogst in 2010 vervolgens tegenviel en de prijzen van de bouwplanalternatieven stegen, werden de reacties feller.

Directeur Iwan Blankers legt uit dat de vraag en aanbod uit balans waren. ”Je hebt er ook niks aan als je boven de vraag van de markt voorraden opbouwt.”

In het Sensus-hoofdkantoor in Roosendaal vertelt hij over het recente afzetverleden van het twintigjarige Sensus. ”In 2006 zijn we gestopt met de productie van fructose, omdat de productie van zoetstoffen met onze grondstof te duur was in verhouding met alternatieven. Dat was een forse ingreep die leidde tot een areaalhalvering naar 2.500 hectare. Dat was pijnlijk, want we moesten afscheid nemen van telers. We gingen door met de inulineproductie. Dat ging ons eigenlijk redelijk voor de wind.”

Vier jaar later zit het bedrijf weer op het oorspronkelijke areaal van 5.000 hectare. ”Daarmee hebben we vertrouwen teruggewonnen bij de telers.” Voor dit seizoen moest er echter weer een kwart af. Dat is onder meer een nawee van een hoge productie in 2009. Ook de nasleep van de recessie speelt hierin een rol.

Telers kijken, behalve tegen de verslechterde contractvoorwaarden, terug op een bijzonder moeizame oogst 2010 met minder opbrengst bij hogere kosten. Bovendien zijn de andere gewassen goed geprijsd. Kritiek is niet van de lucht. In de serie telersvergaderingen werd flink over de situatie gediscussieerd en bij de volgende contractronde is volgens de telersvereniging een beter aanbod bittere noodzaak om de teelt in de benen te houden.

Of het niet eerlijker is om later in het seizoen, na de oogst de contracten voor te leggen? Manager agrarische zaken René Schunselaar: ”We moeten anticiperen op de groeiende afzetmarkt voor inuline. Onze klanten willen zekerheid over het te leveren product. Daarom willen wij zo vroeg mogelijk zekerheid over de aanvoer van grondstof. Akkerbouwers maken in de zomer bovendien al hun eerste bouwplankeuzes voor het nieuwe seizoen. Ook voor hen is september een goed moment om het aandeel cichorei in te kunnen vullen. De meeste telers, zeker 80 procent, stuurt het contract dan ook per omgaande ingevuld terug.”

Vaste telersgroep

Vooral die vaste telersgroep is van groot belang voor het bedrijf, benadrukt Schunselaar. ”Het is niet eenvoudig om cichorei te telen. Gelukkig is er een grote groep telers die dit in de vingers heeft. Met die telers willen we een goede, duurzame relatie. Een vorm van waardering is het contractprijsniveau dat sinds 2008 gemiddeld 20 procent hoger ligt dan in de tien jaren daarvoor. Dat was een bewuste, relevante stap omhoog. We willen immers niet jaarlijks het risico lopen van te weinig beschikbare hectares.”

Ook laat Schunselaar weten dat er een teelthandleiding in de maak is bij bieteninstituut IRS, om telers meer handvatten te geven om de teelt te verbeteren. ”Ons streven is vereenvoudiging van de teelt door middel van betere onkruidbestrijding en opbrengstverhoging van 7 naar 10 ton inuline per hectare. Ik denk dat we over vijf tot tien jaar cichorei telen als suikerbieten dankzij rasontwikkeling en een beter middelenpakket. Voor dat laatste blijven we op de Europese en nationale bel drukken voor verbeterde regelgeving.”

Ook wil Sensus haar teeltevaluatieprogramma, I-top, nieuw leven inblazen door er een online versie van te maken. Zo kan een teler precies zien hoe hij presteert ten opzichte van collega’s en wat zijn verbeterpunten zijn.

Blankers en Schunselaar zijn positief over de vooruitzichten voor de cichoreiteelt. De markt voor inuline staat er beter voor dan vorig jaar. ”Volgend seizoen gaan we weer groeien”, weet Blankers. Inuline is een antwoord op de vraag om gezond voedsel, blijkt uit het relaas van de heren. Veel afnemende bedrijven hebben dat opgepakt, maar de voedselveiligheidsorganisatie Efsa is een nog te nemen obstakel dat de afzet een enorme boost kan geven. ”Als onze gezondheidsclaim wordt erkend, opent dat veel deuren. Het duurt echter erg lang voor onze claim wordt beoordeeld. De voedselindustrie wil weten waar het aan toe is.”

Zo ook cichoreitelers. ”Het vertrouwen heeft een deuk opgelopen door het sentiment dat na de laatste contractperiode is ontstaan”, zegt Blankers. ”Wij vinden het vertrouwen van de telers belangrijk en willen dat terugwinnen door goed te luisteren naar de telers. Hopelijk leidt dit teeltseizoen en de contracten voor 2012 tot een beter gevoel bij telers. Daar investeren we in.”

Beheer
WP Admin