AlgemeenAchtergrond

Choquerende beelden

De varkenssector heeft een goed verhaal. Dat goed laten overkomen is wat anders.

De tot vorige week onbekende actiegroep Ongehoord brak in bij liefst 26 varkensbedrijven. De activisten filmden urenlang meelijwekkende beelden van varkens en biggetjes. Vervolgens regen ze de meest schokkende fragmenten aan elkaar en zetten die op het internet.

De activisten krijgen waarop ze hadden gehoopt: aandacht van de media en van de politiek. Burgers en boeren reageren geschokt op de beelden. Burgers zijn onthutst over wat ze zien. Varkenshouders winden zich vooral op over de illegale wijze waarop de beelden zijn verkregen.

Die opwinding is meer dan begrijpelijk. De getergde sector wordt al jaren achtereen op de huid gezeten door tegenstanders van intensieve veehouderij. Daar komt bij dat de marges gemiddeld krap zijn. Emotioneel loopt de emmer dan snel over.

Maar juist in crises als deze moet de sector zijn kalmte bewaren en intelligent opereren en communiceren. Of de beelden nu illegaal zijn verkregen of niet, daar gaat het al lang niet meer om. Zo werkt het met media in de maatschappij. Als uit undercover-beelden zou blijken dat rattengif rondslingert bij een producent van babyvoeding, zal niemand de illegaliteit van de beelden ter discussie stellen. Waar het om moet gaan is de inhoud van de boodschap. Ook nu bij de varkens.

Het voorval toont aan hoe kwetsbaar de varkenshouderij is. De door kostprijsverlaging en productieverhoging gedreven sector opereert op het randje van wat veel burgers accepteren. In die positie gaat het in de beeldvorming geheid af en toe mis. Niks aan te doen.

Het is dan wel nodig dat de Annechiens en Wyno’s uitdragen dat het beeld dat Ongehoord van de sector schetst, ook hen choqueert en dat de sector dag in dag uit de grootst mogelijke zorg aan zijn varkens besteedt.
De Nederlandse varkenshouderij heeft een verhaal dat goed genoeg is om de suggestie die van de beelden uitgaat, te weerspreken. Om dat verhaal te laten overkomen, is het soms wel nodig eerst tot tien te tellen.

Een overzicht van de prijzen voor vleesvarkens vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin