AkkerbouwAchtergrond

Cercospora of pseudomonas?

Het IRS adviseert vooral telers in Limburg alert te zijn en hun bietenpercelen goed te controleren op cercospora.

Cercospora zal het eerste voorkomen op percelen met een krappe vruchtwisseling. Zodra de eerste symptomen van cercospora en/of andere bladschimmels (ramularia, roest en meeldauw) zichtbaar zijn is een bespuiting noodzakelijk. Het verschil tussen cercospora en pseudomonas is overigens lastig te herkennen. Deze laatste is een bacterie waartegen een fungicide niet helpt. Spuit dus niet onnodig en neem bij twijfel contact op met uw teeltbegeleider.

Meer informatie op de website van het IRS: www.irs.nl

Beheer
WP Admin