AlgemeenAchtergrond

CDA-rapport pleit voor korte, regionale voedselketens

De voedselketens moeten regionaler en dus korter worden.

Dat maakt die ketens inzichtelijker en verkleint de kloof tussen landbouw en samenleving. Bovendien is het goed voor het milieu.

Dat is een van de aanbevelingen in een rapport van het wetenschappelijk instituut (WI) van het CDA over het platteland. Het rapport, Versterken en verbinden, wordt vandaag aangeboden aan minister Gerda Verburg.

Het WI breekt zo een lans voor groei van de markt voor streekproducten. Het rijk, maar ook lokale overheden moeten deze ontwikkeling stimuleren. Dit pleidooi staat op gespannen voet met de voortgaande liberalisering en schaalvergroting in de landbouw.

Het rapport hecht een groot belang aan de rol die de landbouw speelt op het platteland. Vruchtbare landbouwgrond moet zoveel mogelijk behouden blijven, met het oog op de wereldvoedselvoorziening. Verder moet de landbouw meer worden ingeschakeld bij het natuurbeheer. Bij de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur en Natura 2000 moet kwaliteit voorop staan en niet dogmatisch worden vastgehouden aan het beoogde aantal hectares.

Beheer
WP Admin