AlgemeenAchtergrond

CBS onderzoekt middelengebruik

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onderzoekt volgend jaar het gebruik en de toepassingswijze van gewasbeschermingsmiddelen in de land- en tuinbouw.

Het bureau doet dit om een beeld te krijgen van niet alleen het gebruik, maar ook van de behoefte aan middelen, het tempo van verduurzaming en de toepassing van andere methoden.

Om die reden inventariseert het CBS ook het gebruik van biologische en mechanische bestrijding. De gegevens worden verzameld voor bijna zestig gewassen die geselecteerd zijn uit de belangrijkste teeltsectoren.