AlgemeenNieuws

CBS inventariseert gebruik van bestrijdingsmiddelen

Voorburg – Het Centraal Bureau voor de Statistiek bereidt een omvangrijk onderzoek voor naar het gebruik van verschillende gewasbeschermingsmiddelen. Het onderzoek wordt eens in de vier jaar gehouden.

Het statistisch onderzoek gaat over ongeveer zestig gewassen in zowel de open als bedekte teelten. Het onderzoek richt zich op mechanische bestrijding, biologische bestrijding en chemische bestrijding.

Het CBS heeft op basis van de landbouwtelling bedrijven geselecteerd die benaderd worden om informatie te verstrekken over één gewas. In november krijgen telers een eerste bericht, waarin de vraag gesteld wordt of ze het gewas ook in 2012 zullen telen. In januari volgt vervolgens een eerste vragenformulier.

Doel van het onderzoek is betrouwbare gegevens te verkrijgen over de toepassing van verschillende vormen van gewasbescherming.