AlgemeenAchtergrond

Caravanstalling is belast als ROW

Het stallen van caravans is belast als resultaat uit overige werkzaamheid (ROW).

Dit heeft tot gevolg dat de inkomsten belast worden tegen het progressieve tarief van BOX I. Tot deze conclusie is het gerechtshof te Den Bosch gekomen ondanks het feit dat de inkomsten slechts heel gering waren en de werkzaamheden beperkt van omvang zijn.

De uitspraak van hof Den Bosch is kort samengevat de volgende:

belanghebbende, X, gebruikt een bij zijn woning gelegen voormalige varkensstal voor de stalling van caravans van derden. Er is ruimte voor ongeveer 30 caravans. In 2002 worden 29 caravans gestald. De inspecteur raamt het aan X toe te delen resultaat na aftrek van kosten op € 1604. In geschil is of dit bedrag in 2002 als resultaat uit overige werkzaamheden behoort tot het inkomen van X.

In navolging van de rechtbank oordeelt Hof ’s-Hertogenbosch dat de activiteiten op het gebied van caravanstalling bij X leiden tot resultaat uit overige werkzaamheden. Er is volgens het hof sprake van het rendabel maken van vermogen op een wijze die normaal, actief vermogensbeheer te buiten gaat. Het hof komt tot dit oordeel omdat X, gedurende langere periode, in het bijzonder de zomermaanden, bereikbaar moet zijn om op afroep de caravans in de stalling te plaatsen dan wel uit de stalling te halen. Dat deze werkzaamheden eenvoudig en beperkt van omvang zijn, doet niet ter zake.

Meer informatie: Hof ‘s-Hertogenbosch, MK III, 18 september 2009, nr. 08/00103

Beheer
WP Admin