AlgemeenAchtergrond

Burenoverlast slecht voor de gezondheid

Wonen in een achterstandswijk is slecht voor de gezondheid, net als overlast door buurtbewoners.

Dat concludeert Carolien van Hooijdonk in haar proefschrift, waarop zij vrijdag promoveert aan het Erasmus MC.

Van Hooijdonk onderzocht de effecten van de leefomgeving op de gezondheid van de mensen die er wonen. Andere effecten die de gezondheid van bewoners in een ‘slechte buurt’ negatief beïnvloeden, zijn drugsgebruikers, hanggroepjongeren of vuilnis op straat. Ook gevoelens van onveiligheid in de buurt en ontevredenheid met het groen in de omgeving kunnen leiden tot een slechte gezondheid.

Volgens de onderzoekster heeft vooral sociale overlast een negatief effect op de gezondheid van bewoners. ,,Dat wonen in een achterstandsbuurt de gezondheid negatief beïnvloed lijkt logisch, aangezien bewoners van die buurten meestal een lagere sociaaleconomische status hebben. En ook dat wordt in verband gebracht met een slechtere gezondheid”, aldus Van Hooijdonk.

Overigens heeft, los van die sociaaleconomische status, de buurt zelf ook een negatief effect op de gezondheid van mensen. Van Hooijdonk ontdekte dat kenmerken als wonen op het platteland, de opbouw van de bevolking in een wijk en het gemeenschapsgevoel geen of slechts een klein effect hebben op de gezondheid van de gehele Nederlandse bevolking.

Wel waren er voor bepaalde bevolkingsgroepen relevante verschillen. Zo viel op dat het voor sommige mensen gezonder is om in de stad te wonen. Alleenstaanden, niet-westerse allochtonen, 10- tot 40-jarigen en 80-plussers hebben een lagere sterftekans als zij in een stad wonen. Daarentegen lopen gehuwden en 50- tot 70-jarigen de kans juist eerder te sterven als zij in de stad wonen.

Volgens Van Hooijdonk hebben groepen die moeilijk te bereiken zijn met gezondheidsbevorderende programma’s, zoals mensen met een lagere sociaaleconomische status, baat bij verandering van hun leefomgeving. Zij pleit er dan ook voor dat beleidsmakers zich nog steeds moeten richten op de leefomgeving en dan in eerste instantie op achterstandsgebieden en buurten met veel overlast.

Beheer
WP Admin