AlgemeenAchtergrond

Bulgarije gaat biodiesel bijmengen verplicht

Bulgarije voert in maart volgend jaar een bijmengverplichting in voor biodiesel.

Dan moet 2 procent van de fossiele diesel bestaan uit biodiesel, bericht persbureau Agra Europe. Vanaf maart 2011 gaat Bulgarije ook eisen stellen aan de bijmenging van bioethanol aan benzine. De overheid wil daarna twee keer per jaar het bijmengpercentage verhogen.

In 2015 moet 8 procent van alle brandstof bestaan uit biobrandstof. In 2020 is dat percentage opgelopen naar 10 procent. De Bulgaarse overheid gaat brandstofmaatschappijen hoge boetes opleggen als de verplichte bijmenging niet wordt gerealiseerd.

De EU-regels schrijven voor dat in 2020 alle brandstof voor de transportsector voor 10 procent moet bestaan uit hernieuwbare brandstoffen. De EU-richtlijn maakt geen onderscheid in soorten brandstof.

Beheer
WP Admin