AlgemeenAchtergrond

Buig bedreiging om in kans

Investeringen in milieu en dierenwelzijn kun je ook als een voordeel gebruiken.

Dat in 2013 een grote tweedeling ontstaat in Europa, is onvermijdelijk. Uit Duits onderzoek blijkt dat Zuid-Europese landen nog nauwelijks bezig zijn met de omschakeling naar groepshuisvesting. In Spanje zit slechts 10 procent van de dragende zeugen in de groep. De kans dat Europa’s grootste biggenproducent tot 2013 een inhaalslag gaat maken is nihil. In de omringende landen is het van hetzelfde laken een pak. In Frankrijk moet twee derde van de bedrijven nog aan de slag. Ook Italië heeft een grote achterstand op Nederland. In de Benelux voldoet circa 70 procent van de bedrijven.
Het is begrijpelijk dat de trage omschakeling veel weerstand oproept bij varkenshouders in Nederland. Investeringen in dierenwelzijn en milieu verhogen immers de kostprijs en verslechteren de concurrentiepositie. Veel kleinere bedrijven kunnen de investeringen in groepshuisvesting en luchtwasser niet behappen. Het gevolg is een grotere uitstroom. Varkenshouders die wél investeren, staan voor de grote uitdaging om de dure dierenwelzijns- en milieumaatregelen terug te verdienen. Tonnen investeren in iets waar geen directe meerprijs tegenover staat, dat doet pijn.
Je kunt er echter ook op een andere manier naar kijken. Een tomatenteler vertelde mij onlangs over de vrijwillige investeringen die hij deed om lichtvervuiling tegen te gaan. Ook op andere manieren probeerde hij de overlast voor omgeving en milieu te beperken. Deze tomatenteler krijgt evenmin een directe meerprijs voor zijn producten. Wat hij echter wél heeft is een goed verhaal. Dat verhaal over aandacht voor de omgeving en het milieu gebruikt hij om binnen te komen bij supermarkten. Zo werkt hij aan een continue afzet van kwaliteitsproducten waarbij niet alléén over de prijs wordt gepraat. Eenzelfde uitdaging wacht de varkenshouderij. Varkenshouders, voerfirma’s en vooral slachterijen moeten de nadelen van investeringen in dierenwelzijn en milieu ombuigen in een voordeel.

Een overzicht van de prijzen voor vleesvarkens vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin