AkkerbouwOpinie

Budden: graanoogst is zeer problematisch

Australië kampt met zware overstromingen. In Queensland, in het noordoosten van het land staat een oppervlakte ter grote van West-Europa onder water. Noel Budden heeft een akkerbouw- en veebedrijf in Chinchilla. Hij heeft relatief geluk: zijn bedrijf ligt iets hoger waardoor zijn bedrijf niet onder water staat.

Hoe is de situatie bij u?
“Bij mij valt het gelukkig mee. Het is hier wel erg nat en het regent nog steeds. Maar de situatie is elders in het gebied veel ernstiger. Mijn bedrijf ligt in een hoger gelegen gebied. Het is wel nat, maar het staat niet onder water. Het dorp Chinchilla, 20 kilometer hier vandaan heeft wel enkele dagen onder water gestaan. Nu is het water daar weer gezakt en kan het schoonmaken beginnen.”

Heeft u veel schade op uw bedrijf?
“Ik heb zelf een akkerbouwbedrijf met ruim 1.000 hectare, waarvan 350 hectare is gecultiveerd. Ik teel vooral sorghum, wintergerst en wintertarwe. Het is nu de tijd om sorghum te zaaien. Maar het is veel te nat om te zaaien. Het gewas moet deze maand nog gezaaid worden, anders heeft het geen zin meer. Dit jaar teel ik zelf veel minder wintergerst en wintertarwe. De oogst daarvan ligt ver achter op schema.”

Hoe staat het met de oogst van wintergranen?
“Ik heb naast mijn eigen bedrijf een loonbedrijf. Met een oogstgroep reizen we jaarlijks Australië door om het graan te oogsten. Normaal beginnen we in september en dan trekken we langzaam zuidwaarts. Op deze manier oogsten we ruim 12.000 hectare (30.000 acre). Meestal zijn we rond kerst klaar. Nu hebben we met ongeveer 5.000 hectare nog niet de helft geoogst. Door de regen liggen we veel stil en verliezen we veel tijd met reizen omdat we soms op andere plekken wel kunnen oogsten. Een Nederlandse medewerker zei al dat het weer zich herinnerde aan thuis! Ik heb vaak medewerkers vanuit Europa en Canada. Die hadden hun terugticket geboekt en zijn weer terug naar huis. Nu is het dus ook lastig aan personeel komen als we wel kunnen oogsten.”

Hoe is de kwaliteit van het graan?
“De kwaliteit is zeer matig. We oogsten soms hectolitergewichten van 54. Maar onder de huidige omstandigheden is er ook voor dit graan wel een markt. Veel boeren hebben hier echter contracten, waardoor ze niet kunnen profiteren van de hoge graanprijzen. Akkerbouwers hebben het zwaar, de afgelopen jaren hebben ze ook niet veel verdiend en nu verliezen ze een groot deel van de oogst.”

Verwacht u het graan alsnog te kunnen oogsten?
“Dat hangt heel erg van de plaatselijke situatie af. Veel percelen zijn verloren gegaan, maar er zijn ook gebieden waar we alsnog kunnen oogsten. Het is echter nu ook lastig om het graan te vervoeren naar de afzet, omdat de wegen door de overstromingen niet overal begaanbaar zijn.”

Heeft u ook vee?
“Ja, ik heb 120 stuks vleesvee. Het aantal is de laatste jaren door de droogte sterk gedaald. We hebben ongeveer 15 jaar droogte gehad achter elkaar, waardoor we te weinig voer hadden.”

Hoe is de voervoorziening voor het vee?
“Ik heb nog nooit zoveel gras gehad. Dus over de voervoorziening voor het vee hoef ik me geen zorgen te maken.”

Bekijk hier foto’s van de overstromingen in de omgeving van Chincilla, het gebied waar Joel Budden zijn bedrijf heeft

Bekijk hier de foto’s die Noel in Chinchilla heeft genomen.

Beheer
WP Admin