AlgemeenAchtergrond

Brussel keurt staatssteun aan Duitse boeren goed

Duitsland mag circa 100 miljoen euro aan staatssteun aan zijn boeren en tuinders uitkeren.

De Europese Commissie heeft vandaag een voorstel hiertoe van de Duitse regering goedgekeurd. Het is het eerste voorstel van een lidstaat conform de tijdelijke staatssteunregeling voor de primaire sector. Die biedt lidstaten de mogelijkheid om boeren en tuinders maximaal 15.000 euro staatssteun te geven, tot eind 2010.

De Duitse regering heeft de Commissie ervan weten te overtuigen dat de steun noodzakelijk, proportioneel en adequaat is. Het geld is onder meer bestemd voor directe steunverlening, rentesubsidies, gesubsidieerde leningen en garantieverstrekkingen.

Volgens het Duitse kabinet derft de primaire sector ongeveer 6 miljard euro aan inkomsten ten gevolge van de economische crisis. Bedrijven die voor de crisis al in de problemen zaten, komen niet in aanmerking voor de steun.

Minister Gerda Verburg (LNV) heeft eerder gezegd de tijdelijke staatssteunregeling te gebruiken om het eerder (volledig) uitbetalen van toeslagen mogelijk te maken.

Beheer
WP Admin