AkkerbouwAchtergrond

Britse akkerbouwers stevenen weer af op een goed jaar

De droogte schijnt alweer vergeten te zijn en de prijzen blijven hoog. Britse akkerbouwers lijken af te stevenen op een goed jaar, dat volgt op een meer dan uitstekend vorig seizoen waarin het gemiddelde inkomen van een akkerbouwer op een historisch hoog niveau lag.

Britse graantelers haalden in het per 1 april afgesloten boekjaar gemiddeld € 90.600 per bedrijf binnen, zo blijkt uit het jaaroverzicht van het plattelandsministerie Defra. Dat is ruim 70 procent meer dan in het voorafgaande seizoen, dat door de vele zomerregen slecht verliep, maar toch flink meer opbracht dan in de twee eerdere goede jaren. Akkerbouwers in de sector ’general cropping’, voor onder meer aardappelen, bieten of uien, brachten het er nog beter van af. Zij zagen hun inkomen uitkomen op liefst 120.000 euro, verreweg het beste resultaat van al hun boerende collega’s. Een varkenshouder haalde bijvoorbeeld maar net een kwart van dat bedrag.

Dat goede financiële resultaat is geheel te danken aan de hoge marktprijzen. Het totale akkerbouwareaal in Groot-Brittannië liep zelfs licht terug, namelijk met 1,3 procent naar rond de 6 miljoen hectare. Ter vergelijking: dat is 1 miljoen hectare minder dan wat in Frankrijk deze zomer alleen al aan tarwe wordt verbouwd. Bij de Britten staat die tarwe op zo’n 3 miljoen hectare en daarnaast is er bijna 700.000 hectare met koolzaad, 138.000 hectare met aardappelen, 118.000 hectare met bieten en 164.000 hectare met mais.

Relatief belangrijke gewassen zijn erwten en bonen, zowel als voergewassen als voor de verwerkende industrie, die in de Britse akkerbouw 210.000 hectare voor hun rekening nemen.

Binnen het graan neemt gerst de laatste jaren steeds minder plaats in ten gunste van tarwe, hoewel het tij dit lopende seizoen door de hoge gerstprijzen weer wat is gekeerd. Vorig seizoen kwam het areaal gerst voor het eerst in drie jaar onder de 1 miljoen hectare uit, terwijl tarwe juist met 160.000 hectare toenam naar een ruime 1,9 miljoen hectare.

Veel Britse akkerbouwbedrijven hebben daarbij een behoorlijke schaalgrootte, ondanks het feit dat het gemengde bedrijf, in tegenstelling tot een gespecialiseerde boerderij in Groot-Brittannië, nog steeds veel voorkomt.

Van de 34.000 boeren die halverwege vorig jaar tarwe verbouwden doen 5.400 ofwel bijna 1 op de 6 dat op 100 hectare of meer en nog eens 6.800 op 50 tot 100 hectare. Het gemiddelde areaal tarwe komt daarmee uit op 57 hectare.

De gerstteelt is wat kleinschaliger, want hier doen maar 1.300 van de 34.200 verbouwers dat op meer dan 100 hectare en komt het gemiddelde areaal ook niet boven de 27 hectare uit. Verder staan een kleine 15.000 boeren geregistreerd als verbouwers van koolzaad, wat ze doen op gemiddeld 43 hectare. Suikerbieten komen, ondanks de sluiting van veel suikerfabrieken, nog altijd voor in het bouwplan van 4.900 boeren. Daarvan besteden er 1.900 meer dan 20 hectare aan dit gewas terwijl het gemiddelde oppervlak aan suikerbieten uitkomt op 24 hectare.

Wat heeft het lopende seizoen dan in petto voor de Britse akkerbouwer? In de eerste plaats gaat het met de aardappelen uitstekend. Het aardappelschap Potato Council meldt de laatste weken dat de groeiomstandigheden buitengewoon goed zijn, met een voldoende hoeveelheid regen na de droogte en warmte eerder dit jaar.

Tot nu toe ligt de gemiddelde opbrengst op 28 ton per hectare vergeleken bij 21,5 ton vorig seizoen en 26,3 ton in 2009.

Bij maaibare gewassen ziet het plaatje er door dezelfde weersomstandigheden minder gunstig uit. De National Farmers Union schat dat de gemiddelde tarwe-oogst met 6,5 ton per hectare 14 procent lager zal uitkomen dan vorig jaar. Dat is dan, voegt de NFU er aan toe, de laagste opbrengst sinds eind jaren tachtig.

Andere oogstgegevens zijn bij de Britten – die niet zo veel aan landbouwstatistieken doen – voorlopig nog niet beschikbaar.

Beheer
WP Admin