AlgemeenAchtergrond

‘Brief Barroso reden voor versoepeling Natura 2000’

Nederland kan zijn natuurbeschermingsbeleid juist versoepelen.

Die conclusie trekt LTO Noord-voorzitter Tammo Beishuizen uit het antwoord dat Commissievoorzitter José Manuel Barroso dit najaar stuurde aan premier Jan Peter Balkenende.

Balkenende had in juli 2009, in een brief aan Barroso, gepleit voor herziening van Natura 2000. Dat is het Europese netwerk van natuurgebieden, die worden beschermd op grond van de Vogel- en Habitatrichtlijn.

Volgens Balkenende is dat beleid te rigide, gaat het te zeer uit van de ecologie, en houdt het te weinig rekening met sociaal-economische ontwikkelingen in een gebied. Barroso bestrijdt dat, en vindt een herziening niet nodig.

Partijen ter linkerzijde concluderen dat Balkenende door de Commissievoorzitter op zijn plaats is gezet, maar Beishuizen oordeelt anders. “Barroso geeft aan dat wel degelijk rekening gehouden moet worden met sociaal-economische factoren. Er ís ruimte. Daar ben ik blij mee.”

Beishuizen roept het kabinet op om hier nu werk van te maken, bijvoorbeeld door regels te versoepelen of door Natura-gebieden te schrappen.

Lees ook Balkenende wilde Natura 2000 afzwakken

Beheer
WP Admin