AkkerbouwAchtergrond

Breeders Trust zet zijn tanden in illegaal Belgisch pootgoed

Breeders Trust is in 2008 opgericht om te bevorderen dat aardappeltelers licenties betalen aan kweekbedrijven over beschermde rassen. Tot voor kort was de organisatie weinig zichtbaar. Er werd veel aan voorlichting gedaan.

Sinds november vorig jaar laat de organisatie zijn tanden zien. Toen heeft de rechtbank in Gent de administratie gecontroleerd van een aardappelbedrijf in het Belgische Koolskamp. Het was voor het eerst dat Breeders Trust een rechtbank inschakelde om de betaling van licenties af te dwingen.

Breeders Trust is opgericht door de Nederlandse pootgoedbedrijven HZPC en Agrico en de Duitse branchegenoten Solana en Europlant. Later sloten de kweekbedrijven C. Meijer (Nederland), Norika (Duitsland), Danespo (Denemarken) en Germicopa (Frankrijk) zich aan. Sinds november laat de organisatie zien dat de tijd van pappen en nathouden voorbij is.

In april dagvaardde Breeders Trust het Belgische Federaal Agentschap voor de Veilighei van de Voedselketen (FAVV). Alle Belgische aardappeltelers zijn verplicht aan de voedselautoriteit op te geven welke rassen ze telen en hoe groot het areaal is. Ideaal voor Breeders Trust om na te gaan hoeveel licenties een teler moet betalen over de beschermde rassen. De FAVV vindt echter dat deze informatie valt onder de wet op de bescherming van de privacy.

Maar de rechtbank in Brussel gaf Breeders Trust gelijk. Een paar weken later werd beslag gelegd op informatie van de FAVV. Tegelijk werden nog eens vier telers en een opslaghouder gedagvaard.
Het leidde tot resultaat.

Deze week zijn meer dan 130 telers in België aangeschreven door Breeders Trust. De boeren hebben gedurende vier jaar over meer dan 11.000 ton pootaardappelen van de rassen Fontane, Asterix en Felsina geen kwekersrechten afgedragen. In België wordt veel eigen geteeld pootgoed gebruikt. Volgens directeur Geert Staring van Breeders Trust hebben de boeren gezamenlijk een rekening gekregen van 440.000 euro.

Staring vermoedt dat als gegevens over andere rassen bekend worden, de rekening veel hoger kan uitvallen. “We zijn tevreden met deze eerste resultaten.”

Als de boeren snel de rekening betalen ziet Breeders Trust af van verdere juridische stappen. Staring: “We hebben oog voor het feit dat in het verleden weinig is gedaan om telers te wijzen op de verplichting licenties te betalen over beschermde rassen. We trekken ze niet gelijk het vel over de neus. Daarom hoeven de boeren alleen dit jaar maar de helft van de licentierechten te betalen. Tegen telers die deze handreiking weigeren ondernemen we juridische stappen. Dan eisen we ook een schadevergoeding.”

Breeders Trust is ook bezig met een bodemprocedure, vertelt Staring. “Via de bodemprocedure willen we bewerkstelligen dat het FAVV in één keer alle gegevens over de aardappelteelt aan ons doorgeeft. Maar het kan wel tot 2013 duren voor daar een uitspraak over is.”

Beheer
WP Admin