AlgemeenNieuws

Brazilië wil snel handelsoverleg met EU

Brasilia – Brazilië heeft een voorstel opgesteld voor een handelsdeal tussen de EU en Mercosur, een groep van Zuid-Amerikaanse landen. Brazilië vindt het huidige onderhandelingsproces te langzaam gaan waardoor de handelsdeal dreigt te worden overvleugeld door concurrerende deals. Binnen de EU vreest de landbouwlobby oneerlijke concurrentie van de landen, waar duurzaamheidseisen minder hoog zijn.

Mercosur bestaat uit Argentinië, Bolivia, Paraguay, Uruguay en Venezuela. De socialistische leden Bolivia en Venezuela blijven buiten het proces. De Braziliaanse landbouwminister Antonio Andrade denkt dat de lagere tarieven in het voorstel de EU zullen aanspreken, maar vreest dat het lastig zal zijn Argentinië te overtuigen. Voor de EU is deelname van Argentinië, de tweede economie van Zuid-Amerika, wel belangrijk.

Argentinië wordt geleid door een populistische regering die de handel streng reguleert om binnenlandse voedselprijzen op een lager niveau te houden en de staatskas te vullen. Eind oktober vinden bovendien in het land verkiezingen plaats. Uruguay wil net als Brazilië meer snelheid maken. Het land geldt als één van de meest liberale economieën in Zuid-Amerika.

Ook de EU zal niet zomaar akkoord gaan. De Europese belangenorganisatie voor boeren en coöperaties, Copa-Cogeca, becijferde eerder dat een deal de landbouw 13 miljard euro zou kunnen kosten. Houders van vleeskoeien zouden 3 miljard verliezen. Ook belangenorganisaties van de varkenshouderij en pluimveehouderij zijn bezorgd.

De EU is nu al een belangrijke handelspartner voor Brazilië. In de laatste 10 jaar ging bijna een kwart van de landbouwexporten van Brazilië naar de EU. In 2012 kocht de EU voor 13,6 miljard aan Braziliaanse agrarische producten.

Een overzicht van de prijzen voor vleesvarkens vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin