AlgemeenAchtergrond

Brabant wil stop op dieraantallen in provincie

De provincie Noord-Brabant wil dat het aantal dieren in de intensieve veehouderij in de provincie niet verder groeit.

Daarom moet het Rijk de compartimentering tussen Noord- en Zuid-Nederland opnieuw bekijken. Ook het vrijgeven van dierrechten in 2015 moet opnieuw worden bekeken als het aan de provincie ligt. Dit hebben vertegenwoordigers van de Provinciale en Gedeputeerde Staten, de ZLTO, de GGD en de Brabantse Milieufederatie geconcludeerd tijdens een werkbezoek aan het Vlaamse Leuven.

De partijen spreken zich uit over voorkeur voor moderne familiebedrijven die passen in het Brabantse platteland. Wat dit concreet betekent wordt op korte termijn vastgesteld.

Over de LOG’s hebben partijen afgesproken dat deze aantrekkelijker gemaakt moeten worden dan een verwevingsgebied als vestigingsplek. Gemaakte afspraken met ondernemers moeten worden nagekomen. Burgers zouden, als dat nodig is, uitgekocht moeten kunnen worden.

Veder is afgesproken dat de intensieve veehouderijsectoren zelf vóór het Statendebat van 19 maart met concrete voorstellen komt voor invulling van een duurzaam toekomstperspectief.

Beheer
WP Admin