AlgemeenNieuws

Brabant: bouwstop voor alle veehouderijbedrijven

Den Bosch – De Brabantse politiek heeft vrijdagavond besloten om met onmiddellijke ingang een bouw- en uitbreidingsstop in te voeren voor de hele veehouderij. Alleen veehouderijbedrijven die bovenwettelijk presteren, worden nog vergund. Wat de nieuwe regels betekenen, is nog onduidelijk.

Provinciale Staten stemden vrijdagavond unaniem in met dit voorstel van Gedeputeerde Staten. De Staten hopen daarmee ongewenste ontwikkelingen in de veehouderij te voorkomen en koplopers in de veehouderij te lonen.

De bouwstop geldt tot februari 2014. Dan gaan nieuwe regels gelden voor de Brabantse veehouderijsector. Tot die tijd mogen gemeenten alleen nog aanvragen voor omgevingsvergunningen in behandeling nemen van veehouderijbedrijven als deze aantoonbaar bovenwettelijk presteren op het gebied van volksgezondheid zoals geurhinder en fijnstofconcentraties, dierenwelzijn en omgeving zoals landschappelijke inpassing en dialoog met de omwonenden.

De provincie werkt aan een nieuw toets voor veehouders, de Brabantse Zorgvuldigheidsscore (BZV) genaamd. Deze maatlat met criteria op het gebied van volksgezondheid, dierenwelzijn, natuur en milieu wordt de komende maanden getest op honderd veehouderijbedrijven in vier verschillende gemeenten. Aan de hand van het onderzoek wordt de BZV moet de komende weken nog verder uitgewerkt. Of de BZV juridisch geborgd kan worden in het nieuwe Ruimtelijke Ordeningsbeleid is nog onduidelijk.

Provinciale Staten (PS) hebben het provinciebestuur gevraagd om de geiten- en schapenhouderij op dezelfde manier te behandelen als de overige veehouderijbedrijven. De nu geldende algehele bouwstop voor geiten- en schapenhouderij zal dan per 1 november komen te vervallen en kunnen ook de geiten- en schapenhouders die bovenwettelijk presteren, worden vergund. In juni verlengde de Brabantse Staten nog de algehele bouw- en uitbreidingsstop voor geitenhouderijen met aanvankelijk een jaar. Brabant was nog de enige provincie die een algehele bouwstop kende voor de geitenhouderij.

Het besluit voor invoering van een tijdelijke bouwstop is een voorstel van GS. Het Provinciebestuur overviel vrijdagavond Provinciale Staten met het voorstel om een bouwstop te willen invoeren. De bouwstop is geregeld in een voorbereidingsbesluit.

Een voorbereidingsbesluit houdt in dat het bevoegd gezag, in dit geval gemeenten, verplicht zijn om aanvragen voor omgevingsvergunningen niet in behandeling te nemen tot het nieuwe beleid in februari 2014 van kracht is. Het voorbereidingsbesluit wordt door GS gebruikt als instrument om ongewenste ontwikkelingen in de veehouderij tegen te houden en koplopers te belonen.

In maart zinspeelden enkele oppositiepartijen ook al op een tijdelijke bouwstop, maar dat voorstel kreeg toen onvoldoende steun in PS.

Het is niet voor het eerst dat in Brabant een bouwstop wordt afgekondigd voor de veehouderij. In maart 2010 is ook een tijdelijke bouwstop voor nieuw vestiging van intensieve veehouderijbedrijven, ingegeven door het burgerinitiatieven Megastallen Nee en Stop de Stank. De Raad van State werkt nog aan de afhandeling van rechtszaken die gemeenten en veehouderijen tegen de provincie hebben aangespannen naar aanleiding van de bouwstop in 2010.

Ook in 1984 is een uitbreidingsstop ingevoerd door toenmalig landbouwminister Gerrit Braks. Hij voerde de interimwet in die uitbreiding van de varkensstapel moest voorkomen. De maatregel was niet afdoende om uitbreiding te voorkomen, omdat in de tussentijd gemeenten nog veel vergunningen hadden afgegeven.

Een overzicht van de prijzen voor vleesvarkens vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin