AlgemeenAchtergrond

Boete en dwangsom bij ontduiking minimumloon

Werkgevers die hun werknemers minder dan het wettelijk minimumloon betalen, krijgen direct een boete en een dwangsom opgelegd om alsnog het juiste salaris uit te betalen. Het kabinet heeft vandaag ingestemd met het voorstel van minister Aart Jan de Geus om de Arbeidsinspectie hiervoor de nodige bevoegdheden te geven.

Beheer
WP Admin