AlgemeenAchtergrond

Boeren moeten zelf informeren naar eventuele teruggave gebruikersdeel OZB

Eigenaren van agrarische bedrijfswoningen doen er goed aan bij hun gemeente een teruggave van het gebruikersdeel aan te vragen voor de onroerende zaakbelasting. Dit adviseert LTO Noord aan haar leden.

Het kabinet heeft het gebruikersdeel van de OZB op woningen per 1 januari afgeschaft. Eigenaren van bedrijfswoningen dreigden deze meevaller mis te lopen, omdat zij volgens de Wet Onroerende Zaken in ‘niet-woningen’ wonen. Na de motie van Tweede Kamerlid De Pater werden echter ook bedrijfswoningen vrijgesteld van het gebruikersdeel voor de OZB.

Omdat de Tweede Kamer veronderstelde dat de gemeenten niet in staat zouden zijn deze maatregel op korte termijn door te voeren, werd besloten deze in te laten gaan in 2007.De Eerste Kamer heeft dat nog eens eind december vorig jaar bevestigd. Het is volgens LTO Noord toch de moeite om bij gemeenten na te vragen of zij dit jaar al geen aanslag voor het gebruikersdeel van de bedrijfswoningen willen opleggen. Dat kan een paar honderd euro voordeel opleveren.

Een aantal gemeenten in Noord-Holland heeft al aangegeven geen gebruikersdeel voor de OZB van agrarische woningen in rekening te brengen. LTO Noord heeft geen overzicht hoe andere gemeenten in Nederland hiermee omgaan en adviseert haar leden dus zelf te informeren bij de gemeente.

Meer informatie Uitleg over OZB

Beheer
WP Admin