AlgemeenOpinie

Boerderij.nl – Zo correct is Zalm niet

Zalm staat bekend als een gedegen minister van Financiën die de feiten kent, sommen kan maken en niet vaak domme dingen zegt.

Zijn uitspraken in het zondagse tv-programma Buitenhof dat 62 gemeenten een te hoge OZB heffen en inwoners in dat geval moeten weigeren te betalen, wekten meteen verbazing en verontwaardiging. Zulke wilde uitspraken zijn we niet gewend van Gerrit Zalm.
Vooral die oproep om te hoge aanslagen domweg niet te betalen wekte mijn grote verwondering. Ik weet niet beter dan dat je tegen een te hoge aanslag een bezwaarschrift moet indienen. Domweg niet betalen lokt slechts deurwaardersbezoek uit.

Zalm heeft voor diverse tv-zenders gisteravond al zijn excuses gemaakt. Hij verklaarde van onzorgvuldige gegevens te zijn uitgegaan. In een Kamerdebat, mogelijk vanmiddag, moet hij zich verantwoorden voor die onzorgvuldigheid die velen verbaast.

Mij verbaast het niet, want zo vreselijk zorgvuldig is Zalm niet. Over het Europees landbouwbeleid en de kosten daarvan heb ik hem al eerder wild om zich heen horen slaan. Zo is hij een aanhanger van de theorie dat in de EU 40 procent van het budget wordt verspild aan 2 procent van de bevolking. Een redenering die buitengewoon vals is (en waarmee je zijn collega Veerman dan ook hoog op de kast krijgt). Ook zou Zalm het liefst de gemaakte afspraken over het budget openbreken en tussentijds bezuinigen. Dat is een ernstige inbreuk op internationale afspraken, niet erg netjes.

Zalm en zijn partij de VVD hebben twee speerpunten uitgeroepen: de OZB en de Europese landbouwuitgaven. Daar moet het mes in, als het moet de botte bijl. Uitspraken op televisie over OZB vallen op en daarover heeft iedereen ook meteen een mening. Uitspraken over de kosten van het Europees landbouwbeleid blijven beperkt tot een paar geïnteresseerden en halen de grote publiciteit niet. Nee, Zalm is minder precies en correct als velen tot nu toe dachten. Niet zo verkeerd dat zijn imago door het OZB-incident aan herziening onderhevig wordt.

Beheer
WP Admin