AkkerbouwAchtergrond

Boerderij.nl – Wereldvoedseldag

Wereldvoedseldag, dus weer nadenken over hoe de mens aan voldoende eten komt.

Door tegenvallende oogsten (Australië), andere gebruiksdoeleinden (biobrandstof) en jarenlange saneringen (bijna overal) zijn de voedselvoorraden teruggelopen en de prijzen navenant gestegen. Is het dan nog ethisch om voedselgrondstoffen zoals graan, bonen, of palmproducten, te onttrekken aan het voedselcircuit en te stoppen in de energiesector? Dat is het thema van de Wereldvoedseldag, ofwel: ‘The right to food’.

In Nederland maakten ze ervan ‘the right to food or fuel’, het recht op voedsel of op brandstof. Mag je de zaak zo stellen? Het lijkt een mooi dilemma voor op de cursus ethiek. Maar ik vind hem onkies. Hoeveel hongerdoden is een volle tank waard? Bah.

Recht op voedsel

Het thema ‘recht op voedsel’ komt rijkelijk laat aan de orde. Jarenlang hebben de Westerse landen de agrarische ontwikkeling in derde landen gefrustreerd door handelsblokkades en dumppraktijken. In veel landen is de lokale productie platgeconcurreerd door goedkope importen. Sinds Mexico met de VS het Nafta-verdrag ondertekende, moest het land de Amerikaanse maïs bijna gratis binnenlaten waardoor de kleine boeren massaal het loodje legden.

Nu de maïsprijzen stijgen door de enorme vraag uit de energiesector, kunnen de naar de stad vertrokken Mexicanen hun volksvoedsel niet meer betalen. Ook Europa kent zo’n voorbeeld. In Ghana is de pluimveehouderij te gronde gegaan door jarenlange goedkope import uit met name Nederland.

Raar om nu, vanuit onze riante positie van overwinnaars, de vraag te gaan stellen wat het doel moet zijn van onze agrarische productie, voedsel of brandstof. Gaan we vanuit onze ethische leunstoel eens bekijken wat we zullen exporteren naar die arme sloebers?
Maar euh, hadden die sloebers vroeger dan geen right to food? Is het recht op voedsel pas een ethische kwestie als we het tegenover het recht op brandstof kunnen zetten?

Zure smaak

Eerlijk gezegd krijg ik er een zure smaak van in mijn mond. Ik zou liever vechten voor het recht op eerlijke prijzen voor alle boeren die er nog zijn in de wereld. Daarmee krijgt de regionale economie een gezondere basis dan door het sturen van voedsel in plaats van benzine.

‘Het recht op een eerlijke prijs’. Misschien een thema voor volgend jaar?

« vorige | volgende »

Elke vrijdag de stand van zaken van de internationale graanmarkt, met o.a. nieuwe noteringen en artikelen die normaal alleen voor abonnees zijn. Schrijf je in voor de Graanmarkt nieuwsbrief

Meer informatie over de prijzen van granen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Tarwe
  • Mais
  • Sojabonen
  • Beheer
    WP Admin