AkkerbouwAchtergrond

Boerderij.nl – Vakvisie ’s Nachts poten en zaaien

De voorjaars- werkzaamheden hopen zich nu op, Maar het werk kan in een kortere tijd.

Geheel in de lijn met het broeikaseffect leek dit voorjaar extreem vroeg los te barsten. Al op 16 februari zijn in Groningen de eerste bieten gezaaid, meldde het IRS. Maar het pakt anders uit.

Nadat half februari de eerste aardappelen werden gepoot en uien gezaaid, viel de winter weer in. Nu wordt het eerder een laat dan een vroeg voorjaar. Of de extreem vroege vogels een goede keuze gemaakt hebben, zal blijken. Wellicht kunnen de vroeg gezaaide bieten hun grote voorsprong behouden, maar uien zijn wat gevoeliger. Door verslemping van de bodem kan de groei zelfs stagneren en ontstaat een minder homogeen gewas.

De vertragingen in de voorjaarswerkzaamheden veroorzaken meer problemen: het werk hoopt zich op. De akkerbouwers op de lichtere gronden moeten vaak ook eerst nog ploegen voor zij met het zaaien en poten aan de slag kunnen. De grotere akkerbouwbedrijven hebben dan wel XXL-werktuigen, maar de capaciteit ervan is vaak maximaal benut. Althans, dat denken de telers.

Met nieuwe technieken valt er meer te halen uit het werktuigenpark. Een vierrijige snarenbedpootmachine kan, wanneer alle werkdagen optimaal worden benut, met gemak tot 350 hectare per jaar poten. Maar een teler op zware klei die eind april pas aan de slag kan, wil het liefst al zijn aardappelen binnen een week de grond in hebben. Dat is met dezelfde machine nu ook technisch mogelijk zonder problemen en kwaliteitsverlies.

Met hulp van RTK-gps-navigatie en stuurautomaten kan het poten tijdens mist doorgaan, maar ook in het donker. De ondernemer moet dan wel bereid zijn tot een weekje met heel korte nachten in bed. En wanneer alle aardappelen binnen een week zijn gepoot, komen ze ook binnen een week boven de grond. Dus zal ook het aanruggen in rap tempo uitgevoerd moeten worden. Tja, eigenlijk is het wachten op een pootrobot die het helemaal zélf kan, terwijl u lekker ligt te slapen.

Meer informatie over de aardappelprijzen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Fritesaardappelen
  • Aardappelvlokken
  • Exportaardappelen
  • Pootgoed
  • Tafelaardappelen
  • Voeraardappelen
  • Beheer
    WP Admin