AkkerbouwAchtergrond

Boerderij.nl – Vakvisie Mist rond opbrengstcijfers

Voorspellen van aardappel-opbrengsten kan sneller en betrouwbaarder.

‘Meer kilo’s dan verwacht”, kopte het artikel begin september in Boerderij. Hierna barstte een stormvloed aan kritiek los onder de opbrengstprofeten in ons land over de juistheid van de opbrengstvoorspellingen van de aardappeloogst bij onze buurlanden.

Elk seizoen leiden de opbrengstvoorspellingen van consumptieaardappelen tot stevige discussies en irritaties. De telers vinden de opbrengsten meestal te hoog ingeschat, de afnemers te laag. Alle partijen twijfelen aan de onafhankelijkheid en de juistheid van de verstrekte opbrengstramingen en areaalcijfers.

Het zal altijd lastig blijven om betrouwbare cijfers te krijgen tijdens en vlak voor de oogst over de hoogte van de hectareopbrengsten. Waar en hoe meet je? Hoeveel planten moet je rooien voor een betrouwbaar beeld van een heel perceel? Tel je de kopakkers en rijpaden mee? Door al deze zaken kan de bruto- of netto-oogst zomaar 15 procent verschillen. De opbrengstvoorspellingen zijn betrouwbaarder te maken door samen een standaardmethode af te spreken voor proefrooiingen.

Een andere kwestie is de verstrekking van de areaalcijfers. Die is in Nederland op zijn zachtst gezegd niet erg helder en vlot. Terwijl het vaststellen van het areaal toch accuraat en snel zou moeten kunnen. Juist in een modern land, waar veel bedrijfsgegevens rond mei via de elektronische snelweg worden verzameld. Maar dan loopt de digitale informatie ergens vast. Dienst Regelingen, de uitvoerende organisatie van het ministerie van LNV, moet de verzamelde areaalcijfers doorgeven aan het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat komt vervolgens pas in oktober met een indicatie van het aardappelareaal naar buiten. Dan zijn in onze buurlanden, waaronder ook België, de areaalcijfers al maanden openbaar. Zó lang op cijfers zitten broeden leidt tot argwaan. Het speelt opbrengstprofeten die de markt naar hun hand willen zetten, in de kaart.

Beheer
WP Admin