AkkerbouwAchtergrond

Boerderij.nl – Vakvisie Kampioen aardappelen telen

Nederlandse akkerbouwers behoren tot de beste van de wereld, Als het om kilo’s gaat.

Nergens ter wereld halen de boeren gemiddeld zoveel tonnen van een hectare als hier in de polders. En ondanks dat de opbrengsten al jaren op het hoogste niveau liggen, weten de Nederlandse akkerbouwers de jaarlijkse productiviteit verder op te schroeven.

Deze feiten staan in het recent verschenen LEI-rapport Landbouwgronden in Europa; analyse van en visie op gewasopbrengsten, bevolking en milieu. Er zijn, ondanks de vrije uitwisseling van kennis en technologie, nog steeds zeer grote verschillen in productiviteit. De opbrengsten van tarwe en aardappelen in Nederland vallen circa 2,5 keer zo hoog uit als het gemiddelde in Europa.

Vooral wat aardappelen betreft zijn de Nederlandse telers kampioen met een gemiddelde opbrengst van meer dan 50 ton per hectare. Bij onze naaste collega’s in Duitsland, Frankrijk en België is dat zo’n 5 ton minder. In Polen rooien telers nog geen 19 ton van een bunder en in Rusland blijft die opbrengst zelfs steken op 11 ton per hectare.

Juist voor de Oost-Europese landen waren wij 15 jaar geleden zo bevreesd. Met hun enorme groeipotentie zouden zij onze aardappelteelt in no time van de kaart vegen. Dat blijkt dus niet zo eenvoudig te zijn.

Natuurlijk profiteren de Nederlandse akkerbouwers van de unieke combinatie van voldoende zoet water, goede weersomstandigheden en zeer vruchtbare kleigronden. Maar ze beschikken ook over een lange traditie in de aardappelteelt en over veel vakmanschap.
Kennis en technologie blijven ook de komende decennia de belangrijkste wapens in de wedloop naar een efficiënte en rendabele voedselproductie op Nederlandse bodem. De hectareopbrengsten liggen hier dan wel het hoogst, de efficiëntie kan nog beter. Zo verbruiken wij circa 20 procent meer kunstmest per hectare dan Rusland of Moldavië. Per kilo geproduceerde aardappelen verbruiken Roemeense boeren het minste kunstmest en chemicaliën. Hier valt voor ons nog veel te winnen.

Meer informatie over de aardappelprijzen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Fritesaardappelen
  • Aardappelvlokken
  • Exportaardappelen
  • Pootgoed
  • Tafelaardappelen
  • Voeraardappelen
  • Beheer
    WP Admin