AkkerbouwAchtergrond

Boerderij.nl – Vakvisie het gaat even minder goed

De stemming in de akkerbouwsector is nu minder euforisch dan een jaar geleden.

Nog maar een jaar geleden heerste er een uitgelaten stemming in de akkerbouwsector. De graanprijs steeg onverwacht tot recordhoogte en sleurde in zijn kielzog de overige gewassen mee. 2007 ging de boeken in als het jaar waarin de graanprijs zich verdubbelde. De reden was de stijgende vraag in combinatie met een wereldwijde matige tot slechte oogst. Wereldwijd was sprake van een toenemende vraag naar graan door de economische groei in een land als China en de druk van de biobrandstoffen.

Nu staan we weer met beide benen op de grond. Je kon de bui eigenlijk al van verre zien aankomen, zeg maar een graanversie van de varkenscyclus. Door de sterk gestegen graanprijzen sloegen akkerbouwers massaal aan het rekenen bij de invulling van het bouwplan voor 2008. Graan was niet langer een dweilgewas. Lastige en laagrenderende teelten als graszaad en peterselie werden massaal gedumpt ten gunste van graan. Dat deden echter niet alleen akkerbouwers in Nederland, wereldwijd werd elke vierkante meter vruchtbare grond ingezaaid.

De getemperde marktstemming voor de akkerbouwproducten is niet alleen het gevolg van een sterk gestegen graanproductie, ofwel een kwestie van vraag en aanbod alleen. Net als het feit dat meerdere zaken twee jaar geleden akkerbouwers in een halleluja-stemming brachten, werken de financiële crisis en de negatieve psychologische effecten ervan nu door op de prijsvorming van landbouwgewassen.

Maar dit zal volgens mij geenszins leiden tot een langdurige recessie in de akkerbouw. Het gaat even wat minder goed. Het is zelfs niet relevant of er al dan niet een recessie op komst is. Een akkerbouwer behoort namelijk te weten wat de gevolgen kunnen zijn voor zijn bedrijf, mocht zich een economische terugval voordoen. Een op-en-neergaande markt is meer dan ooit inherent aan de akkerbouw.

Elke vrijdag de stand van zaken van de internationale graanmarkt, met o.a. nieuwe noteringen en artikelen die normaal alleen voor abonnees zijn. Schrijf je in voor de Graanmarkt nieuwsbrief

Meer informatie over de prijzen van granen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Tarwe
  • Mais
  • Sojabonen
  • Beheer
    WP Admin