AkkerbouwAchtergrond

Boerderij.nl – Vakvisie Chinees pootgoed

Hollandse aardappelrassen domineren de wereldmarkt. Maar voor hoe lang nog?

Samen met de handelshuizen selecteerde Boerderij 18 rassen waarop de fritesindustrie, de versmarkt en de exporteurs met smart zitten te wachten. De kans dat er tussen deze 18 een nieuw Bintje opstaat, is nihil. Zo’n dominant ras made in Holland zal waarschijnlijk nooit meer opstaan.

Dat heeft te maken met de ontwikkelingen in de markt. Bij elke specifieke doelgroep past een bepaald aardappelras het beste. Maar er is ook een andere oorzaak waardoor de verschillen tussen de moderne rassen niet schrikbarend groot zijn.

Dankzij de moordende concurrentie tussen de pootgoedhandelshuizen blijft het aanbod van (nieuwe) veelbelovende rassen groot. Maar de Hollandse veredelaars vissen al bijna 100 jaar allemaal min of meer uit dezelfde genenpool en passen dezelfde traditionele veredelingstechnieken toe.

Een aardappelveredelaar wil zijn vingers niet branden aan de Frankensteinaardappel. En niet alleen omdat de Europese consument hiervan een afkeer heeft. Veredeling via gentechnologie is domweg onbetaalbaar voor een Nederlands pootgoedhandelshuis.

Rassen die zich met afstand onderscheiden van de rest zijn pas te verwachten als hightechveredeling de ruimte krijgt. Genetische manipulatie kan snel en efficiënt de gewenste eigenschappen samensmelten tot een ideaal aardappelras. Een ras dat volledig resistent is tegen phytophthora, mooie, gave lange ovale knollen maakt, ongevoelig is voor beschadigingen, niet maalt om droogte en heel zuinig omspringt met stikstof.

Zolang gmo-rassen taboe zijn in West-Eeuropa, blijft de Nederlandse aardappelteler verstoken van de superaardappel. Maar afkeer van gmo-voedsel lijkt langzaam weg te ebben, onder meer doordat de voedselprijzen de pan uitrijzen. En dan liggen de door genetische manipulatie phythophoraresistent gemaakte aardappelen klaar op de plank. Niet bij een Nederlandse veredelaar, maar wel bij een Chinese.

Beheer
WP Admin