RundveeAchtergrond

Boerderij.nl – Tekort aan vaarzen

Opfok van jongvee vraagt veel dood kapitaal. Daarom kopen we vaarzen aan. Normaal afgekalfde, met bekende productie. Het aanbod ervan is nu echter klein. Tijd voor aanpassingen.

Wij hebben bewust geen jongvee-opfok. Daarvoor heb je namelijk gebouwen en personeel nodig, en die zijn alletwee schaars bij ons. Daarnaast is onze maatschap met weinig eigen vermogen begonnen, met als gevolg hoge financieringslasten. Dat geeft extra druk om veel melk te produceren met ons beschikbare kapitaal. Jongveeopfok is twee jaar lang stil kapitaal.

De prijzen van gekruisde kalveren zijn lang goed geweest, en dat zorgde voor liquiditeit. Van dat geld kochten wij geregeld nieuwe koeien, meestal afgekalfde vaarzen die minstens één keer door de melkcontrole geweest waren. Hierdoor hebben wij inzicht in productie en celgetal. Verder selecteerden we de aan te kopen koeien ook nog op het oog.

Onze koeien kopen wij bij verschillende handelaren. Ze kennen ons en onze wensen inmiddels. Ook biedt de fokkerijvereniging wel eens vaarzen aan. (). In het verleden kochten we koeien in Nederland en we kopen nu nog uit Zweden.

Prijs gekruiste kalveren nu laag

De prijzen van de gekruiste kalveren zijn nu niet om over naar huis te schrijven. Wij kruisen met Belgisch Blauw. Twee kalverhandelaren nemen doorgaans de kalveren af en dat gebeurt als de kalveren 14 dagen oud zijn. De kalveren gaan meestal naar Nederland waar zij gemest worden. Wij bekijken wekelijks de marktprijzen op Boerderij.nl zodat wij een goede onderhandelingspositie hebben. Toch beuren we minder voor onze kalveren dan de Nederlandse marktprijzen.

De prijzen van koeien zijn dit jaar fors omhoog gegaan. We merken dat het moeilijk is om aan goede bestanden te komen. Daarom hebben we dit keer geen afgekalfde vaarzen gekocht maar drachtige. Dat is helemaal niet zo aangenaam, want ze kalven op een nevenvestiging. Daar is minder controle en vooral met vaarzen geeft dat een groter risico.

De aangekochte vaarzen lijken mooi in conditie en goed gefokt. Ze komen van de Poolse grens en worden voor €1.300 aan huis geleverd.

Door de stijgende prijzen van koeien en de stijgende melkprijs hebben we besloten weer met jongveeopfok te beginnen. De eerste koeien zijn al geïnsemineerd met sperma van KI Kampen (/).

« vorige | volgende »

Beheer
WP Admin