AkkerbouwAchtergrond

Boerderij.nl – Rassenlijst tarwe en triticale 2008

De nieuwe rassenlijst kent voor wintertarwe een uitsplitsing per regio. Hier zijn de tabellen te vinden.

Het Hoofdprodructschap Akkerbouw (HPA) heeft de Aanbevolende Rassenlijst Triticale voor 2008 gepresenteerd. Er zijn geen nieuwe rassen in opgenomen, wel zijn de cijfers geactualiseerd. De Aanbevolende Rassenlijst Wintertarwe is gepubliceerd in Boerderij nr 52 van dinsdag 25 september 2007. De overzichten van de korrelopbrengsten van wintertarwe, uitgesplitst naar regio, vindt u hieronder.

Noordelijk zeekleigebied (wintertarwe)
Centrale kleigebied (wintertarwe)
Overige gebieden (winterwarwe)

Alle gebieden (triticale)

Beheer
WP Admin