AkkerbouwAchtergrond

Boerderij.nl – Nieuwe bemestingsadviezen in uien pas in 2009

Nieuwe stikstof- en fosfaatbemestingsadviezen in uien komen niet voor 2009. Dat stellen onderzoekers van PPO en CZAV tijdens de uiendag in Colijnsplaat.

Stikstofadvies uien lijkt laag

Het stikstofadvies is nu nog 120 kilo, waarvan de helft voor zaaien en de andere helft als overbemesting. Die 120 kilo lijkt te laag, want bij een opbrengst van 75 ton per hectare en 2,2 gram stikstof per kilo uien onttrekt het gewas al 165 kilo stikstof. Daarom lopen al enkele jaren op meerdere locaties onderzoek naar de optimale gift. Daarbij wordt stikstofgiften van 0 tot 200 kilo per hectare getest, in meerdere keren toegediend.

Het groeiseizoen van 2007 was extreem. Een lang droog voorjaar gevolgd door een erg natte periode leidde tot veel tweewassigheid waardoor de opbrengst van de proefpercelen niet representatief is, stelt onderzoeker Lubbert van de Brink. ‘2007 is qua onderzoek een verloren jaar.’

Daarom worden in 2008 nieuwe veldproeven aangelegd. Daardoor komt een nieuw PPO-bemestingsadvies niet in 2008, maar op zijn vroegst voorjaar 2009, net voor het plantseizoen start.

Op basis van de stand van de verschillende percelen schat Van de Brink in dat het nieuwe advies ergens tussen 140 en 160 kilo stikstof zal uitkomen.

Niet meer uien met vloeibare fosfaat

Op Colijnsplaat heeft CZAV enkele demovelden rond de fosfaatverstrekking aangelegd. Het gebruik van vloeibare meststoffen leidt daar tot een betere begingroei, maar lijkt geen betere opbrengst te geven. In 2006 hadden de vloeibare meststoffen geen effect op het plantaantal. Dat lag, ongeacht de verstrekkingsvorm van de fosfaat, op alle proefpercelen rond de 850.000 per hectare. De opbrengst verschilde niet significant.

Toepassing van vloeibare meststoffen is zonder meeropbrengst te duur. De nu geadviseerde bemesting, 100 kilo N voor zaaien plus 45 kilo N overbemesting in de vorm van 26-14 per hectare, is het goedkoopst. Bij een uienprijs van €7 per 100 kilo moeten andere meststoffen zelfs tot ruim 2 ton extra opbrengst geven om de meerkosten van de duurdere bemesting te compenseren. Overigens gelden deze waarden bij een Pw-getal van 35 of hoger op zeeklei. Bij lagere Pw-getallen is een extra P-gift nodig en liggen deze waarden nog slechter ten opzichte van 26-14.

In 2008 zal CZAV opnieuw fosfaatproeven doen. In 2009 komt zij met een nieuw fosfaatbemestingsadvies.

Een overzicht van de prijzen voor uien vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin