AkkerbouwAchtergrond

Boerderij.nl -Langere campagne door sluiting fabriek

Suiker Unie sluit suikerfabriek in groningen als antwoord op inkrimping van de suikerproductie. Telers moeten suikerbieten langer bewaren.

Suiker Unie stopt met de suikerproductie in zijn fabriek in Groningen. De productie wordt overgenomen door de beide andere fabrieken van Suiker Unie in Hoogkerk en Dinteloord. Na de overname van CSM Suiker beschikte Suiker Unie over twee fabrieken in het Noorden. De oorspronkelijke Suiker Unie-fabriek gaat nu dicht. Deze fabriek heeft een verwerkingscapaciteit van circa 15.500 ton bieten per dag en is daarmee de kleinste.

De fabriek in Hoogkerk en Dinteloord verwerken beide 19.000 ton per dag. De productiecapaciteit in de blijvende fabrieken wordt niet verhoogd. Suiker Unie compenseert de weggevallen capaciteit door verlenging van de campagne. Om alle bieten te verwerken moeten de fabrieken samen 10 tot 11 weken langer draaien. Het plan is de bietencampagne voor eind januari af te ronden. Afgelopen seizoen rondden de noordelijke fabrieken de campagne al voor kerst af, Dinteloord sloot half januari.

Tot de sluiting is besloten om de productiekosten verder te verlagen. Een efficiënte verwerking is volgens Cosun-voorzitter Jos van Campen het sterke punt van de Nederlandse suikerindustrie. Komend seizoen produceert iedere fabriek ruim 400.000 ton suiker. In Frankrijk bijvoorbeeld is dit maar 160.000 ton per fabriek.

Geen bio-ethanol

Met de sluiting van de fabriek vervalt ook de mogelijkheid om suikerbieten te verwerken tot bio-ethanol. Suiker Unie ziet onder de huidige omstandigheden – hoge grondstofprijzen en weinig stimulerend overheidsbeleid – geen mogelijkheden rendabel bio-ethanol uit suikerbieten te produceren. Daarnaast leverde Cosun definitief 13,5 procent van het Nederlandse suikerquotum in bij de EU. Wellicht moet er nog meer ingeleverd worden om tot een evenwichtige EU-suikerproductie te komen.

Opkoopregeling

Om telers de gelegenheid te geven alsnog in te schrijven voor de opkoopregeling verlengt Cosun de inschrijftermijn tot eind januari. Het langer moeten bewaren van de bieten kan voor telers een reden zijn om alsnog hun referentie in te leveren. Tot eind december is ruim 7 procent van het quotum vrijwillig ingeleverd. Cosun levert 13,5 procent van het landelijk suikerquotum bij de EU in.

Beheer
WP Admin