AlgemeenOpinie

Boerderij.nl – Lang leve het broeikaseffect

Broeikaseffect niet alleen bedreigend, maar ook gunstig voor de boer.

Bijna half november en de meeste bomen zijn nog groen , koeien lopen buiten.Wie nog twijfelt over de opwarming van de aarde heeft echt een plaat voor zijn hoofd.En dat die opwarming komt door het broeikaseffect is ook nauwelijks meer een discussiepunt.

De gevolgen zijn natuurlijk desastreus. Al Gore heeft dat met zijn film An inconvenient truth (Een ongemakkelijke waarheid) erg duidelijk gemaakt. Meer cijfermatig onderbouwd is het in het rapport van sir Nicholas Stern , oud-topman van de Wereldbank, waaruit blijkt hoe stijging van de zeespiegel de wereldeconomie bedreigt. En de storm van afgelopen week was niet alleen sneu voor die paarden in Friesland. Vanwege een recordhoge waterstand en ongekende golven was het ook een serieuze beproeving voor de slechte dijken in Noord-Groningen . Kortom, het wordt de Nederlanders van alle kanten ingepeperd wat het belangrijkste onderwerp is waar zij zich druk over moeten maken.

Bio-energie extra nodig

Maar voor de landbouw is het niet alleen kommer en kwel als het om het broeikaseffect gaat. Juist boeren kunnen van de nood een deugd maken . Allereerst wordt het groeiseizoen langer . Tweede voordeel is de steun die biobrandstoffen opnieuw krijgen. Dagelijks straalt de zon vele malen meer energie naar de aarde dan we verstoken aan fossiele brandstoffen. Planten maken nog altijd het meest efficiënt gebruik van zonne-energie. En wie kan het meest efficiënt plantjes verbouwen? Juist, de agrariër.

Blijvende stimulans voor bio-energie

Naast energiebesparing – waar veruit de grootste winst is te halen – komt bio-energie uit de bus als een alternatief voor olie, gas en kolen. Staatssecretaris Pieter van Geel van Milieu stelde dat deze week nog op een symposium over bio-energie .
Gesteggel over subsidieregelingen zal er altijd blijven. Maar stimulering van bio-energie wordt een constante factor in het overheidsbeleid. Heel concreet: de opvolger van de MEP zal geen standaardvergoeding per kilowattuur leveren. Van Geel zei dat op hetzelfde symposium zelf. Maar een nieuwe regeling komt er wel degelijk. Productie van biomassa heeft de wind in de zeilen; maatschappelijk en politiek, in Nederland en in het buitenland. En dat is een gunstige ontwikkeling voor de landbouw. Het betekent toenemende druk op de grond, en economisch is dat positief. In die zin is het dus voor boeren: lang leve het broeikaseffect.

Beheer
WP Admin