AkkerbouwOpinie

Boerderij.nl – Is Veerman een goede minister? (3)

Aan de leiband van Brussel Veerman lijkt soms meer een dromer dan een doener, of zit er meer achter? Op de vraag of toeslagrechten kunnen worden aangewend om de koe in de wei te houden, antwoordde Veerman: ‘Nee, dat zou Brussel niet willen’.

Wablief? De minister wil liever tot 2013 de boel zo laten, dan dat hij in Brussel zaken bepleit die we in het dichtbevolkte Nederland dringend nodig hebben? Is Veerman bang Brussel te overvragen?

Natura 2000

Een ander hangijzer is Natura 2000. Tientallen gebieden worden aangewezen waarin kwetsbare natuur moet worden beschermd. Het gaat om soorten en leefgebieden die we in Europa zouden moeten behouden. Het zorgt voor grote onrust bij veel ondernemers. In heel Europa wordt 10 procent van het grondgebied aangewezen, maar in Nederland wonen daar verhoudingsgewijs heel vaak boeren of burgers. De andere EU-landen lachen zich rot dat Nederlandse boeren zo aan banden worden gelegd. En de minister kan er weer niets aan doen: ‘Nee, dat zou Brussel niet willen’.

Is het uit vrees om te overvragen, of is het uit eerbied voor de Europese gedachte? Of heeft Veerman in het begin van zijn ambtsperiode al te veel gevraagd? Bijvoorbeeld bij de versoepeling van de mestregels of andere zaken die hij voor de Nederlandse boeren wilde binnenhalen?

Makkelijk te behalen successen

Laat ik niet merken dat Veerman populair wilde worden met makkelijk te behalen successen! In het grote Volkskrant-interview komt hij naar voren als een aimabele, maar ook oppervlakkige man. Ik weet niet of het opzet van de journalist was, maar op elke serieuze vraag van een ambtenaar reageert Veerman met een grap of anekdote. Minister van LNV word je niet voor de grap of de goede sfeer. Het is een diplomatieke strijd, om natuur én boer, die je tot het eind moet strijden. Dus Gerda, ertegenaan!

« vorige | volgende »

Beheer
WP Admin