AkkerbouwFoto

Boerderij.nl – IRS-demo: bestrijding onkruid in bieten

Het IRS onderzocht met Telen met Toekomst en Covas de effectiviteit van tien combinaties van herbiciden in suikerbieten. Als referentie is het vertrouwde lagedoseringssysteem BoGT gehanteerd.

Beheer
WP Admin