AkkerbouwOpinie

Boerderij.nl – Hoezo broeikaseffect?

Zoals er Holocaust-ontkenners zijn, zo zijn er ook broeikaseffect-ontkenners. In de Volkskrant van 11 januari schrijven zestien wetenschappers dat een menselijke oorzaak niet bewezen is, en concluderen dat de mens dus niet schuldig is.

Een dommere conclusie van wetenschappers heb ik nog nooit gelezen. Als een oorzaak niet bewezen is, dan is het tegendeel nog niet waar! Het enige wat je kunt zeggen, is dat nog verder moet worden gezocht naar de oorzaak.

Slingering in aardtemperatuur

De zestien halen er dubieuze argumenten bij, zoals het feit dat tussen 1940 en 1975 de temperatuur juist gedaald is, ondanks het stijgende CO2-gehalte. Ze willen blijkbaar niet weten, dat er een normale slingering in de aardtemperatuur is die daarvoor zorgde (in 1994 ontdekt door Schlesinger en Ramankutty). Als je die slingering erbij haalt is het eigenlijk nog veel onrustbarender. De temperatuur had nog 0,3 graden lager moeten uitvallen, maar door onbekende oorzaken bleef de temperatuur toch hoger dan het gemiddelde van 1920-1940! Achteraf denkt men te weten hoe het komt: het CO2-gehalte steeg ook toen al flink.

Lobbyisten kernenergie

Aan de andere kant heb je lobbyisten die het broeikaseffect juist willen aangrijpen voor hun speeltje: kernenergie. Het liefst willen ze het geld dat nu nog wordt gestoken in biovergisters opeisen voor de kerncentrales.

Daartegen is ook heel wat in te brengen. Uranium, de grondstof voor kernenergie, is ook eindig. Men schat de voorraden op genoeg voor 30 jaar, en de prijzen zullen explosief stijgen.

De investeringskosten zijn veel te hoog. Rond een gemiddelde kerncentrale zit 8.000 ton beton (vergelijk dat met een biovergister). Een ontmanteling van een centrale kost enorme bedragen. Het afval moet sowieso 100 jaar bewaakt worden opgeslagen, maar blijft nog 100.000 jaar radioactief. De opruimingskosten zijn van dien aard dat een centrale te duur is. Het kan niet uit! Dan nog liever biovergisting. En natuurlijk zonne- en windenergie.

Beheer
WP Admin