AkkerbouwFoto

Boerderij.nl – Gruwelroute

Om het aaltjesprobleem beheersbaar te houden heeft het HPA samen met LTO het ‘Actieplan aaltjesbeheersing’ opgezet. Het Actieplan Aaltjesbeheersing heeft als doel akkerbouwers in Nederland meer bewust te maken van bestaande of potentiële aaltjesproblemen op het eigen bedrijf. In juli heeft het HPA in Zuid-Oost Nederland, in Drenthe en in Flevoland zogenoemde gruwelroutes uitgezet. Studiegroepen worden langs percelen met aaltjesproblemen geleid. Boerderij ging mee.

Beheer
WP Admin