AkkerbouwOpinie

Boerderij.nl – Groene diensten

De laatste woorden van mijn vorige bijdrage over flat rate waren: “Helemaal rechtvaardig zal het nooit zijn, maar hectares komt voorlopig het dichtste bij.” Met nadruk zeg ik nog eens: ‘voorlopig’. Hectaretoeslag is maar een overgang.

Hectaretoeslag is maar een overgang. In de toekomst zal er echt iets voor het geld gedaan moeten worden. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat boeren geld krijgen, alleen maar door op hun boerderij te wonen. Dat wil geen politieke partij, dat wil de publieke opinie niet en dat wil minister Veerman ook niet. De modeterm is nu dat boeren moeten worden betaald voor ‘groene diensten’. Maar wat zijn groene diensten? In de komende jaren moeten boeren zich daar eens grondig over buigen. Als ze daar geen goede voorstellen over hebben gedaan dan is een toeslag per 2013 helemaal afgelopen. Dat blijkt uit een interview dat Nieuwe Oogst had met Herman Versteijlen, werkzaam bij de Europese Commissie. Dat wordt nog een leuke discussie, die ik hier alvast wil beginnen.

Biologische landbouw

Biologische boeren lijken sowieso goed te zitten. Die dragen niet bij aan de 40 miljoen euro die waterwinbedrijven jaarlijks kwijt zijn om landbouwgif uit het water te zuiveren. Die dragen niet bij aan het broeikaseffect door energieslurpende kunstmest. En bovendien houden ze veel koolstof in de grond door hun land voor driekwart in te zaaien met een groenbemester.

Gebieden met een beperking

Boeren in fietsbare natuurgebieden houden natuurlijk ook een toeslag. Hun knotwilgen en houtwallen vergen immers onderhoud. En de dagjestoerist wil dat best meebetalen. Maar kom hem niet aan met ‘flat rate is diefstal’-verhalen.
Wat hebben gangbare boeren te bieden? Herman Versteijlen probeert: het cultuurlandschap. Ik vind: leuk geprobeerd. Ik zie mezelf ook als een cultuurlandschapsproducent. Maar ben je er dan mee? Is het cultuurlandschap een door boeren op te eisen dienst? Met andere woorden: hoe definieer je cultuurlandschap zo, dat boeren daarin een onmisbare peiler zijn? Of moeten we, zoals iemand reageerde, gewoon die hele toeslagbende maar aan Brussel teruggeven? (wordt vervolgd).

Beheer
WP Admin