AlgemeenOpinie

Boerderij.nl – Geen garantie voor bietencompensatie

De – bijna – halvering van de bietenprijs is toch iets wat als een akelig toekomstbeeld blijft hangen als je de voorstellen van de EU-commissaris bestudeert.

Daar kunnen we in Nederland geen bieten voor telen, roept Aike Maarsingh. Fischer Boel denkt dat we dat juist in Nederland wel kunnen. Enfin, daar zal nog flink aan gerekend worden.
Nu moet je niet alleen naar die bietenprijs kijken. Het inkomensverlies voor de telers wordt straks voor 60 % gecompenseerd. Ze ontvangen daarvoor een directe en ontkoppelde inkomenstoeslag. Ze hoeven er niet eens bieten voor te blijven telen. Ze kunnen overschakelen op een ander gewas.

Over die toeslag maak ik me wel zorgen. Ik wil wel aannemen dat onze vriendelijk ogende maar bikkelharde eurocommissaris daar nu wel geld voor heeft. Maar de landbouwuitgaven van de EU staan stevig ter discussie. Premier Balkenende weigerde dinsdagavond in de Tweede Kamer opnieuw minister Veerman na te zeggen dat voor hem het uitgavenplafond onaantastbaar blijft. Veilig is dat dus niet. Ik zie Balkenende er voor aan dat hij samen met Tony Blair, de nieuwe EU-voorzitter, een verbod sluit om de landbouwkassen aan te pakken en het uitgavenplafond voor landbouw naar beneden te halen. Blair hield gisteren een heel erg EU-vriendelijke toespraak voor het Europees Parlement. En het leek alsof hij zei dat hervormingen en bezuinigingen op de landbouwuitgaven niet meer urgent zijn. Maar zo lees ik zijn tekst niet. Hij zegt dat de bezuinigingen niet eerder dan in de tweede helft van de periode van 2007—2013 doorgevoerd moeten worden. Maar dan moeten de besluiten daar toe nu wel worden genomen.

Als dat gebeurt zie ik het geld voor de bietencompensaties verdampen. De ministers van landbouw, die er van de zomer over moeten beslissen, moeten zich ervan overtuigen dat Fischer Boel voor de compensaties garant staat, en zeker voor 10 jaar. Dat is namelijk de periode waarin er wat haar betreft niets mag veranderen aan de hervormingen die zich dan voltrekken. Ik betwijfel of Balkenende, Blair en de andere hoogmogenden haar in staat stellen die belofte te houden.

Beheer
WP Admin