AlgemeenOpinie

Boerderij.nl – Er blijft veel dierlijks hangen in de Kamer

Na de stemmingen stijgen de kruitdampen van het verhitte dierendebat in de Tweede Kamer op. Nu zien we wat aan politieke acties overblijft en wat naar het politieke knekelrijk is verwezen.

De aangenomen moties laten zien wat er na alle gepraat aan politieke actie overblijft. En ik kan nu zeggen: er blijft veel dierlijks hangen in de Tweede Kamer.

Twee moties aangehouden

Eerst maar even de statistiek. Er waren door fracties te samen 24 moties ingediend. Al die moties verzoeken op de ene of andere manier aan de regering om iets te doen aan verbetering van dierwelzijn. De score: tien zijn er verworpen, twaalf aangenomen. Voor de volledigheid: twee zijn er aangehouden voor latere stemmingen.

Onverdoofd castreren

Twaalf dierwelzijnsmoties vind ik vrij veel. Belangrijk is de motie Van der Vlies, die vraagt het onverdoofd castreren te verbieden per 2009 in de hele EU. Een gevaarlijke motie voor de pluimveehouderij is die welke vraagt om een verbod van de verrijkte kooi. Een paar CDA-ers kwamen na de stemming briesend naar buiten en riepen : ,,Zo wordt zomaar even per motie een systeem verboden waarin een sector nu al jaren investeert. Uiteraard hadden CDA en VVD tegen gestemd.
Interessant is ook de motie van Waalkens (PvdA), die vraagt om veehouders met koeien in de wei een hogere inkomenstoeslag te geven. Minister Veerman reageerde na de stemming daar nogal lakoniek op: ,,Dat komt er in Brussel voor 2013 nooit door.”
Dat tien moties werden verworpen en 12 aangenomen legt een grillig stemgedrag bloot. PvdA, SP, GroenLinks, D66 en Partij van de Dieren halen geen meerderheid en hebben of ChristenUnie, of Wilders nodig om over de 75 te komen. Die twee partijen zitten op het scharnierpunt. Vaker dan ik had gedacht gaf de ChristenUnie zijn stem aan diervriendelijke moties, en de PVV eveneens. Maar het wisselde ook: de ene keer stemde CU wel voor een motie en de PVV niet. En een enkele keer haalde een motie die zij steunden het niet omdat de PvdA ineens tegenstemde.

Nota dierenwelzijn

Ik ben er wat uitvoerig over omdat dit grillige stemgedrag de komende tijd (vier jaar, moeten we van uit gaan) de agrarische sector achtervolgt. De dieren blijven in het nieuws, de roep om maatregelen voor verbetering van dierwelzijn zal nog vaak te horen zijn. De sleutelrol ligt bij de ChristenUnie. Die diende, samen met D66, de naar mijn mening belangrijkste motie in: er moet in het voorjaar 2007 een geactualiseerde nota dierwelzijn liggen. En het gaat uiteraard niet alleen maar om het oppoetsen van een oud verhaal van 2002. Als die nieuwe nota er is, zal dat voor ChristenUnie aanleiding zijn om nu eens een écht en grondig dierendebat te houden. Dan ook pas komen de échte dierwelzijnsmaatregelen daar achter weg. Het dier blijft de politieke arena beheersen, zoals een stier in een Spaanse corrida.

Beheer
WP Admin